„Jako fanoušek cyklistiky jsem rád, že se v Brně podařilo dokončit projektovou dokumentaci pro další úsek sítě cyklostezek, které jsou důležitou částí udržitelné mobility nejen v Brně, ale v celé Brněnské metropolitní oblasti. Projekt je navíc spojen s projekty cyklostezek, jež propojují Slatinu a Líšeň s Pozořickem a Šlapanickem. Ty už buď stojí, nebo se staví,“ uvedl radní pro participaci Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Cyklostezku do Líšně navrhl v rámci brněnského participativního rozpočtu Dáme na vás Jan Matuszek. Projekt podle něj prospěje sportující veřejnosti a usnadní i dojíždění do práce na kole mezi Slatinou a Líšní.

„Cílem projektu bylo navržení trasy bezpečného spojení pro cyklisty ze Slatiny do Líšně a Mariánského údolí a vypracování projektové dokumentace," upřesnil Matuszek.

Ten původně nabídl tři různé varianty cyklostezky umožňující bezpečnou cestu. „První variantou je vést stezku podél silnic Holzovy a Belcrediho k Ondráčkově, kde už se lze napojit na trasu zvanou Brněnské kolečko směrem do údolí. Nejen tuto variantu by přivítalo i mnoho občanů Líšně dojíždějících za prací do Slatiny do areálu CTP,“ navrhl Matuszek.

Druhou variantou by podle něj mohlo být vedení stezky po brněnských pozemcích přes pole kolem Kandie a dál se buď napojit na Ondráčkovu nebo umožnit cyklistům sjet směrem na Podolí a napojit se opět na trasu 5005.

„Třetí variantou je vést cyklisty ze Slatiny podchodem pod Ostravskou z ulice Pomezní, pak kolem Stránské skály a následně ideálně po nově vybudované stezce podél snad zprovozněných tramvajových kolejí až ke křížení Holzovy s Leteckou. Výhodou je bezproblémové přejetí dálničního přivaděče!“ doplnil navrhovatel.

Jeho projekt se nakonec s počtem 2125 hlasů umístil na 6. příčce třetího ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás. Celkové náklady na zhotovení projektové dokumentace činily 1,2 milionu korun.