Domov kulatiny oslavil v sobotu zahradní párty.

Dětský domov v Žabovřeskách vznikl z iniciativy brněnského básníka, novináře a spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Podle příkladu z Dánska podnítil vznik tradice vánočních stromů republiky, díky níž lidé přispívají sociálně slabým. Z těchto dobročinných výnosů se začalo v roce 1928 s výstavbou, provoz domova byl zahájen 8. prosince 1929.

Domov nese jméno dánské královny Dagmar, dcery českého krále Přemysla Otakara I., která zasvětila svůj život charitě a péči o druhé. Je pro děti od tří do 18 let, pokud studují, tak do 26 let. Kapacita je 25 dětí, nyní jich v domově žije 22. "V drtivé většině tu máme děti ze sociálních důvodů, tedy ty, o které se rodiče neumějí, nemůžou nebo nechtějí starat. Nejčastěji jde o rozpad původní rodiny," uvedl ředitel. Nejmladší je nyní pětiletá Deniska, nejstarší čtyřiadvacetiletá Nikol, která studuje na vysoké škole.

Domovem prošly od jeho založení stovky dětí, přesný počet není znám. "Máme tu knihu se záznamy od 50. let, od té doby jich tu bylo asi 370. Údaje za předchozí období nemáme, mohly by ale být v Moravském zemském archivu. Rád bych je v budoucnu pozjišťoval," uvedl ředitel.

Dětský domov se podle něj nejvíce potýká s "nálepkováním", kdy se část veřejnosti domnívá, že děti si za umístění do dětských domovů mohou samy kvůli výchovným problémům. "Nedokážou rozlišit to, že dětský domov je určen pro děti bez závažných poruch chování a že pro děti, které mají problémy, jsou určeny dětské domovy se školou nebo výchovné ústavy. Oni to všechno dávají dohromady, jde o nepochopení ze strany veřejnosti," uvedl ředitel.

Kulaté výročí založení domov oslaví zahradní párty, přijede asi 120 dětí z jiných dětských domovů a asi 80 dospělých z řad podporovatelů či bývalých klientů. Vystoupí například Železný Zekon nebo skupina Gipsy.cz.

Dětský domov Dagmar prošel za 90 let svého trvání řadou koncepčně výchovných změn. Z kdysi tradičně pojímaného zařízení je už téměř 50 let domovem rodinného typu. Děti jsou rozdělené do rodinek, které mají své pokoje, vlastní kuchyňku a sociální zařízení. Mají vlastní hračky, oblečení a další věci, podobně jako v každé jiné rodině. Pro zajištění mimoškolní vzdělávací i zájmové činnosti dětí spolupracuje domov s řadou sponzorů, podniků a institucí.