„Současný celosvětový boj s pandemií COVID-19 je spjat s nutnými restriktivními opatřeními, z nichž některá omezují dostupné volnočasové aktivity našich pacientů. Pandemie je tak u našich pacientů
spjata s výrazným nárůstem stresu a menším množstvím fyzické aktivity,“ říká doktor Petr Žák, vedoucí lékař Diabetologického centra při II. interní klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU s tím, že tyto faktory v některých případech vedou ke zhoršení stavu nemocných. „Pomocí úprav terapie se ale našim pacientům snažíme maximálně pomoci současnou obtížnou situaci zvládnout.“

Podle WHO ve světě aktuálně žije 463 milionů lidí s diabetem mellitus (DM). „Znepokojující je fakt, že prevalence diabetu v současnosti stále vzrůstá a očekává se, že v roce 2040 dosáhne až 640 milionů
případů,“ upozorňuje  Petr Žák. Více než 90 procent nemocných představují v České republice pacienti s DM 2. typu, který je součástí širší poruchy nazývané metabolický syndrom. Do toho patří obezita, hypertenze nebo dyslipoproteinémie. „Pokud se podíváme, která základní režimová opatření jsou v odborných doporučeních uváděna ke zpomalení rozvoje epidemie diabetu 2. typu, jsou to pravidelná fyzická aktivita, snaha o udržení normální váhy a zanechání kouření,“ doporučuje Žák.

Diabetologické centrum ve FN u sv. Anny v Brně poskytuje komplexní léčbu pro téměř tři tisíce pacientů se všemi typy diabetu. Zaměřuje se zejména na péči o těhotné ženy s tzv. těhotenskou cukrovkou a na pacienty s DM 1. typu, léčené inzulínovou pumpou. Nová generace pump je schopna snížit automaticky dodávku inzulínu a zabránit rozvoji hypoglykemie. Moderní senzory určené pro sledování glykemie umožňují zobrazení a zpracování dat na mobilním telefonu včetně aktivace alarmů při poklesu. „Je to skvělý výsledek vývoje v oblasti moderních technologií a zdárné implementace komplexního edukačního procesu. Máme možnost našim pacientům s diabetem nabízet nejmodernější technologie a špičkovou léčbu, vše hrazené ze systému zdravotního pojištění, což není samozřejmé ani v mnoha vyspělých státech západní Evropy nebo USA. Je skvělý pocit, pokud lékař má k dispozici moderní metody pro efektivní léčbu a vidí tak denně zlepšení kvality života u svých pacientů s diabetem,“ uzavírá Petr Žák.