Mercedes Dietrichsteinová dnes uspěla s žalobou ve sporu s Mikulovem na Břeclavsku, okresní soud rodu přiřkl vlastnictví Dietrichsteinské hrobky. Dietrichsteinové o ni přišli po druhé světové válce. Hrobku má od 90. let ve vlastnictví Mikulov, na přelomu století do její opravy investoval desítky milionů korun. Rozhodnutí soudu není pravomocné, strany se proti němu mohou odvolat. Starostka Mikulova Jitka Sobotková (ANO) se k rozsudku odmítla vyjádřit.

Porušili právo na rodinný a soukromý život

Spor trvá léta. Břeclavský okresní soud už v roce 2015 zamítl restituční žalobu Mercedes Dietrichsteinové, která žádala po radnici v Mikulově vrácení rodové hrobky, dalších pěti objektů ve městě a zhruba 200 pozemků. Odvolací krajský soud v Brně o dva roky později rozsudek okresního soudu potvrdil, výjimkou ale byla Dietrichsteinská hrobka. V tomto bodě věc vrátil k projednání okresnímu soudu. Podle odvolacího soudu se okresní soud měl v případě hrobky věnovat tomu, zda je silnější právo na odnětí vlastnického práva, nebo zda bylo porušeno právo na rodinný a soukromý život. Okresní soud dal v tomto dnes zapravdu Dietrichsteinové.

Je to stejné jako zabavení hrobu babičky, řekla soudkyně

Otci žalobkyně Alexandru Dietrichsteinovi zabavil majetek československý stát bezprostředně po druhé světové válce. Argumentoval tím, že byl členem Henleinovy Sudetoněmecké strany (SdP). Dietrichstein proti zabavení majetku aktivně nevystupoval. Podle soudkyně Hany Dobišarové ale s ohledem na charakter nemovitosti došlo konfiskací tohoto majetku k porušení základních lidských práv, kdy stát nemohl vlastnit právě tuto nemovitost. Pro příklad uvedla, že je to to samé, jako kdyby stát někomu zabavil hrob babičky.

Město hrobku zvelebilo, uvedl právník Mikulova

Právní zástupce Mikulova Jiří Petřík poukazoval na to, že otec žalobkyně se nijak nebránil konfiskaci majetku. „Došlo ke konfiskaci veškerého jeho majetku a soud nemůže jít nad rámec toho zákona,“ poukázal Petřík. Doplnil, že žalobkyně sama za uplynulých 30 let do hrobky neinvestovala ani korunu, zatímco žalovaný ji zvelebil, když město nemovitost převzalo v 90. letech minulého století v dezolátním stavu a v dezolátním stavu byly i ostatky předků žalobkyně.

Spor bude zřejmě pokračovat

Dietrichsteinová u soudu nebyla. Podle její právní zástupkyně Magdaleny Dvořákové Cilínkové v dané věci bylo zasaženo do ochrany práva žalobkyně na soukromí a rodinný život a vrácením hrobky nejde o obcházení restitučních zákonů. „Žalovaná (Mikulov) tvrdí, že se zasloužila o zvelebení hrobky, že to byla ona, kdo do ní investoval, že se o ní starala. Kdyby ale žalobkyně vlastnila hrobku, také by do ní investovala. Nebylo jí to ale umožněno,“ uvedla Dvořáková Cilínková. Po rozhodnutí soudu řekla, že žalobkyně bude jistě nesmírně potěšena výsledkem jednání, je ale podle ní pravděpodobné, že se Mikulov proti verdiktu odvolá a strany se znovu sejdou u krajského soudu. Starostka Mikulova Jitka Sobotková (ANO) se odmítla vyjádřit, Petřík uvedl, že podání odvolání město zváží.

Město do kulturní památky investovalo desítky milionů korun

Hrobka bývalých majitelů mikulovského panství je kulturní památkou, město do její opravy na přelomu tisíciletí investovalo desítky milionů korun. Vznikla v 18. století na základech vyhořelého kostela svaté Anny. Dietrichsteinové patřili několik staletí k nejvýznamnějším šlechtickým rodům na Moravě. Alexandr Dietrichstein (1899 až 1964) přišel po válce o rodový majetek na základě Benešových dekretů. Podle jeho dcery se tak stalo nezákonně. Břeclavský soud dospěl v minulosti k závěru, že konfiskace byla oprávněná.