Slavný oslavanský, nejstarší ženský cisterciácký klášter na Moravě, Vallis Sanctea Mariae – Údolí Mariino, se v době svého vzniku i rozkvětu mohl pochlubit řadou záhad a nej… Již jen podivné světélkování v místě výstavby, tajemná zakladatelka či záhadné problémy doprovázející vlastní stavbu (na tehdy nevyzpytatelném ohybu řeky Oslavy, k němuž již nejstarší obyvatelé vzhlíželi s pokorou, bázní a zasvětili jej proto svému božstvu), podtrhují výjimečnost tohoto místa i stavby. Celý, renesanční přestavbou zastřený původní klášter, dodnes ukazuje na pokornou snahu budovatelů bezkonfliktně prolnout tento klenot co nejvíce se zdejším prostorem, zemí, řekou, okolní přírodou, duchem místa. Uvědomujeme si to nejen při prohlídce zachovalých částí kláštera, stavebních prvků, ale i působením jakýchsi paranormálních úkazů (vibrace, zvuky, chvění, stíny) při zastavení na řadě míst, před některými stavebními relikty, freskami, zazděnými kameny.
S obdivem a s pokorou sledujeme například hned vstup do původně mohutné, trojlodní basiliky, kterou rámoval kdysi jeden z nejkrásnějších i nejpodivnějších románských portálů u nás (některými také označovaný Porta naturae – Brána přírody). Cisterciáčtí stavitelé k oslavě a poctě Panny Marie, ale i vzdáním holdu unikátnímu přírodnímu místu obecně (odnepaměti s přívlastkem – vstupní brána do Vysočiny), povýšili tento kamenický skvost, horninovou skládanku, použitím odlišných barevných i strukturních typů hornin permokarbonu Boskovické brázdy – pískovce, slepence, pískovcové arkózy, arkózy, navíc doplněnou o rostlinné a živočišné motivy, na jakýsi plastický, tajemný obraz – „petroglyf“.

O letošních prázdninách máte jedinečnou možnost navštívit tato místa denně kromě pondělí od 9 – 17 h, k tomu přímo na zámku můžete navštívit dvě místní muzea, dále místní zámecký pivovar a odpočinout si můžete v pěkném areálu parku, vykoupat se na zámeckém biotopu a užít si aktivity pro děti a dospělé v zámecké zahradě. 
Po dobrém obědě v zámecké restauraci na nádvoří, nebo občerstvení v bistru v zámecké zahradě… pak můžete vyrazit na návštěvu zábavního parku Permonium… nemluvě o krásné přírodě údolí řeky Oslavy a spoustě cyklistických možností včetně tématických cyklotras vycházejících ze zámku …