V Zoo Brno se poprvé podařilo rozmnožit kriticky ohroženou rybku duhovku, která nemá české druhové jméno, latinským názvem Melanotaenia bowmani. Obývá pouze malou část ostrova Nová Guinea a brněnská zoo ji chová jako jediná zahrada v Evropě. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí zahrady Věra Müllerová.

Duhovka se řadí mezi druhy kriticky ohrožené vyhynutím, a to kvůli důlní a těžební činnosti. V oblasti výskytu druhu jsou vydané těžební koncese. „Je možné, že druh v přírodě vyhyne, tak jak se to stalo už několika druhům ryb nejen na tomto ostrově. Chov v lidské péči je proto mimořádně cenný a důležitý, protože může v budoucnu sloužit jako jediná archa druhu,“ uvedl kurátor plazů a ryb Petr Šrámek.

V Zoo Brno se duhovku podařilo rozmnožit poprvé. Potěr je odchováván ve speciálních akváriích v zázemí. Malé rybky aktuálně měří zhruba centimetr

„Mláďata rostou relativně pomalu, jedná se tak o dlouhodobou, náročnou a piplavou práci dochovat jedince do dospělosti. Máme ale zkušené chovatele a věřím, že to zvládneme,“ dodal Šrámek. „Je spousta druhů, které potřebují chránit a každý má svůj význam. Rozmnožení každého kriticky ohroženého druhu, je proto velmi důležité,“ popsala ředitelka Zoo Brno Radana Dungelová.

Duhovky jsou ryby austro-papuánské oblasti, často velmi výrazně zbarvené, existuje u nich pohlavní dvojtvárnost, samci jsou větší a barevnější, obzvlášť v období tření. Stále se popisují nové druhy. Mnoho jich má omezené areály rozšíření a je tak bohužel pravděpodobné, že již některé druhy vyhynuly před tím, než stihly být objeveny.