Počet dražeb v České republice v loňském roce opět klesl, zvýšily se ale součet odhadních cen veškerého draženého majetku i celková částka získaná vydražením. Vyplývá to z údajů na portále Centrální adresa. Největším dražebníkem v Česku byla i loni brněnská Prokonzulta, která drží prvenství od roku 2011. Loni vydražila majetek za 733 milionů korun.

Celkový počet dražeb se loni v Česku snížil na 1065, což je o 101 méně než v roce 2021, z toho bylo 1004 dražeb dobrovolných a 61 nedobrovolných. Počet elektronických dražeb, který se v posledních letech zvyšuje, vzrostl i loni. Bylo jich 782, tedy o 25 více než v roce 2021. Celkový součet odhadních cen veškerého draženého majetku se meziročně zvýšil o 424 milionů korun na 4,8 miliardy korun. Celková suma cen dosažených vydražením veškerého draženého majetku se zvýšila na 2,4 miliardy korun, což je meziročně o 119 milionů více.

Počet dražeb v Česku klesá dlouhodobě

„Dražby jsou nahrazovány aukcemi. Výhodou aukcí pro prodávající je, že si zadavatel může zvolit, zda bude akceptovat vítěznou nabídku, či nikoliv a zda s vítězem uzavře kupní smlouvu. Tohle u dražby nejde, jakmile je udělen příklep licitátora, nabývá vydražitel vlastnictví a je prodáno,“ vysvětlil Josef Machů ze společnosti Prokonzulta.

Dražby jsou náročnější na organizaci

Kromě toho jsou podle něj dražby nákladnější na organizaci. „Je zákonnou povinností dražebníka u nemovitostí nechat vyhotovit znalecký posudek a povinnost zveřejnit dražební vyhlášku na Centrální adrese a je nutné komplikovaně zasílat s dodejkami vyhlášku všem subjektům, kterým to nařizuje zákon,“ uvedl Machů.

Prodali majetek za 733 milionů

Loni Prokonzulta prodala majetek v celkové výši 733 milionů korun, druhá společnost Naxos vydražila majetek za 366 milionů. Firma loni zorganizovala 124 veřejných dražeb, všechny byly elektronické.

Elektronických aukcí zorganizovaných firmou Prokonzulta bylo 1803. Forma prodeje veřejnou dražbou tvoří zhruba deset procent prodejů, nejvíc se prodá v elektronických aukcích, asi 85 procent prodejů, zbylých pět procent tvoří výběrová řízení a přímé prodeje.