První pacienti podstupují léčbu nyní v květnu, výsledky bude možné vyhodnotit koncem roku. Nemocnice zavádí inovativní léčebnou metodu, která dokáže vrátit zrak po závažných poraněních, ve spolupráci se společnostmi Holostem Terapie Avanzate.

"Centrum získalo licenci pro léčbu buněčnou terapií přípravkem Holoclar. Je to moderní terapie založená na autologních kmenových buňkách, jedná se o autotransplantát oční rohovky se schopností obnovit zrak pacientů s těžkým poškozením po popálení nebo poleptání," uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Po popálení nebo poleptání je podle ní poškozená rohovka, která zůstává neprůhlednou, přičemž pacient ztratí zrak. "V důsledku nedostatku vlastních kmenových buněk zapříčiněného poraněním povrchu rohovky není regenerace možná. Tyto stavy se dříve řešily transplantací rohovky, ovšem prognóza byla často nejistá," objasnila Plachá.

Podle ní ale mají nyní pacienti po traumatu šanci opět vidět za předpokladu, že si poškozená rohovka zachovala dostatečnou tloušťku, aby byla možná aplikace přípravku Holoclar. Spočívá v laboratorně vyrobené membráně za pomoci kultivace vlastních kmenových buněk pacienta. Buňky se odebírají pacientovi z rohovky a množí se v laboratorních podmínkách asi 50 dní. Nová rohovka se pak pacientovi implantuje do oka.

Léčba buněčnou terapií by měla být hrazená ze zdravotního pojištění. „Oční oddělení a oční kliniky v rámci ČR k nám mohou odeslat své pacienty ke zvážení léčby Holoclarem. Poněvadž jde o unikátní léčbu a naše pracoviště bude jediným léčebným centrem v ČR, chtěli jsme vstřícně umožnit, aby se chirurgové ze dvou pražských pracovišť, kteří se intenzivně a dlouhodobě věnují pacientům s chorobami rohovky, mohli přímo operačně zapojit do léčby svých pacientů a mohli si je sami odoperovat na našich operačních sálech. To se i podařilo," uvedl přednosta Oční kliniky Fakultní nemocnice Brno Oldřich Chrapek.