Fakultní nemocnice Brno dokončila na přelomu listopadu a prosince 2018 obnovu svého lůžkového fondu a to ve všech třech areálech: Dětská nemocnice, areál Bohunice a Porodnice na Obilním trhu. Poslední lůžko bylo instalováno ve FN Brno v areálu Bohunic v úterý 4. prosince 2018 za účasti náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické pracovníky Mgr. Erny Mičudové.

Jednalo se o výměnu lůžek pořízených v osmdesátých letech minulého století. Nová lůžka zvýší komfort pacientů, ale i zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče. Jsou mnohem lépe manipulovatelná a mobilní.

Proces výměny lůžkového fondu byl zahájen již koncem roku 2017, kdy došlo k výměně lůžek určených pro poskytování intenzivní péče a lůžek pro malé děti, tedy batolecí lůžka. Poté se vyměňovala lůžka určená pro standardní oddělení. Celkem bylo instalováno 1 423 lůžek z toho: 184 elektrických lůžek pro intenzivní péči, 93 batolecích lůžek, 1 131 polohovatelných lůžek pro standardní oddělení a 15 transportních lůžek pro centrální operační sály.

Finanční prostředky na kompletní moderní lůžkový fond obdržela nemocnice z evropských fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu IROP. Výše investice je 45,6 milionů korun.