"Babylonfest spadá do kategorie etno a world music festivalů a už deset let slouží jako platforma pro setkání a vzájemné poznání různých národnostních menšin a etnik v Brně," uvedla Lenka Němcová z městské příspěvkové organizace TIC Brno.

Letos se lidé setkají s Bulhary, Maďary, Němci, Poláky, Romy, Rusy a Slovinci. Nechybí ani tradiční a početné brněnské komunity Slováků, Ukrajinců, Vietnamců a Řeků.

V programové nabídce je například koncert Podoby hudby nebo moderovaná diskuse Žijí mezi námi, jejímž hlavním tématem budou životní příběhy cizinců přicházejících do Česka. Hudebně literární dílna spojí Ukrajince, Rusy a Němce.

Užijte si během pouhých šesti dnů zdarma výlet do jedenácti zemí. Setkejte se v Brně s Bulhary, Vietnamci, Chorvaty, Maďary, Němci, Poláky, Romy, Rusy, Řeky, Slováky, Ukrajinci a poznejte jejich kulturu prostřednictvím tance, zpěvu, krojů, zvyků, besed a setkávání.
Festival Babylonfest zrcadlí různorodé etnické vlivy, jimiž nás obohacují „cizinci“ usazení ve městě Brně. Zařadit bychom jej mohli do kategorie etno a world music, což znamená, že nemusíte jezdit do světa, neboť svět tady žije s vámi.

Na území města Brna vedle sebe žijí příslušníci různých národnostních menšin a etnik. Díky tomu se tak můžete s kulturou mnoha zemí seznámit bez finančně náročného cestování a udělat si pomyslnou poznávací dovolenou přímo v Brně a zadarmo. Na Babylonfestu.

Již 11. ročník festivalu nabídne ve dnech od 18. do 22. září opravdu pestrý mix zážitků. Opět se můžete těšit na tradiční zahájení sázením stromů národů nebo na koncert Podoby hudby se zástupci v Brně žijících menšin. V moderované diskuzi „Žijí mezi námi“ vám představí své životní příběhy týkající se zejména jejich příchodu do Česka. Zajímavá bude jistě také hudebně literární dílna Ukrajinské iniciativy v Brně, Německého kulturního spolku Brna a bulharského souboru Pirin.

Babylonfest, který pořádá pod záštitou primátora Petra Vokřála Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna ve spolupráci s organizacemi národnostních menšin a TIC BRNO, vyvrcholí v sobotu 22. září na Moravském náměstí. Na pestrobarevný průvod městem zde navážou taneční a pěvecká vystoupení představující kulturu mnoha zemí.