Podpora pacientů s cystickou fibrózou je cílem dlouhodobé spolupráce brněnské a kyjovské firmy Project Controls a Klubem nemocných cystickou fibrózou (KNCF). Společnost mu předá finanční dar 100 tisíc korun. Peníze se využijí na podporu aktivit CF Centra v Brně, které poskytuje specializovanou péči pacientům s touto vzácnou genetickou chorobou. Firma to oznámila v tiskové zprávě.

Je to nevyléčitelná dědičná nemoc

Cystická fibróza je dědičná nemoc, která ovlivňuje hlavně plicní a trávicí systém a vyvolává produkci hustého hlenu, což může způsobit závažné dýchací a trávicí problémy. Tento hlen může být také náchylný k infekcím, což vede k dalším komplikacím. I přes zlepšující se léčebné možnosti jde stále o nevyléčitelnou chorobu.

Chtějí zvýšit povědomí o chorobě

Veřejnost se může k podpoře klubu nemocných připojit 15. června, kdy se od 13 hodin odehrají oslavy 25. výročí založení společnosti a Den otevřených dveří Project Controls. Tato iniciativa má za cíl zvýšit povědomí o cystické fibróze a zároveň podpořit pacienty a jejich rodiny. „Částka, kterou jsme se rozhodli věnovat, je náš způsob, jak přispět ke zkvalitnění života pacientů s cystickou fibrózou. Věříme, že spolupráce s Klubem nemocných cystickou fibrózou přinese pozitivní změny a podporu tam, kde je to nejvíce potřeba,“ uvedl Jaroslav Mrnka ze společnosti Project Controls.

Klub si štědré pomoci váží

Klub nemocných cystickou fibrózou přivítal tuto iniciativu s velkým nadšením. „Dar od společnosti Project Controls nám umožní pokračovat v poskytování nezbytné péče a podpory našim pacientům. Velmi si vážíme této štědré pomoci. Oceňujeme i skutečnost, že firma hodlá navázat dlouhodobou spolupráci, což je pro naši činnost velmi důležité,“ uvedla ředitelka Klubu CF Simona Zábranská.

Peníze půjdou malým pacientům

„Rozhodli jsme se darovat finanční prostředky na podporu dětských pacientů s cystickou fibrózou, protože věříme, že každé dítě si zaslouží šanci na plnohodnotný život. Cystická fibróza je náročné onemocnění, které vyžaduje neustálou péči a podporu, a my chceme pomoci rodinám, které s tímto bojují. Naše podpora zde nekončí – chceme pokračovat v této cestě a podnítit i ostatní, aby se připojili k této důležité iniciativě,“ uvedla finanční ředitelka společnosti Project Controls Alena Mrnková.