Pacientům i jejich přátelům se zde představí smíšený pěvecký soubor Bádule (bá-brle a dě-dule) z Ivančic. Svou činnost navázal na smíšený Ivančický pěvecký sbor (IPS), který zde fungoval od roku 1995 a zanikl před šesti lety. Hrstce členů, kteří od mládí účinkovali v dětských sborech, se po zpívání stýskalo, a tak byl založen už zmíněný sbor. Má 20 členů a vede jej bývalá sbormistryně IPS Hedvika Hrbáčková.

V Masarykově onkologickém ústavu zaznějí např. písně C. M. Webera, sbor Židů z opery Nabucco G. Verdiho, Květiny bílé z opery Rusalka A. Dvořáka nebo lidové písně v úpravě našich předních skladatelů. Koncertem bude provázet Jitka Eibelová.

Činnost tohoto smíšeného pěveckého sboru ocenila také ivančická radnice, která mu udělila v roce 2015 Cenu města Ivančic. Bylo to poprvé, co tímto způsobem poděkovala kolektivu. Do této doby tato ocenění získávali pouze jednotlivci.

Sbor vystupuje pravidelně na akcích pořádaných městem Ivančice, navštěvuje se svým programem domovy důchodců a o Vánocích se představuje na vánočních trzích po celé jižní Moravě.