Obchodní řetězec Globus dostal od České obchodní inspekce (ČOI) dvoumilionovou pokutu za to, že na své čerpací stanici v Brně opakovaně prodával špatnou naftu. Na rozhodnutí ČOI upozornil web Kverulant, který také rozhodnutí zveřejnil. Ředitel jihomoravského a zlínského inspektorátu ČOI Karel Havlíček řekl, že potíže s palivem řetězec už odstranil. Proti rozhodnutí ČOI se mohl Globus do 15 dnů od vydání rozhodnutí odvolat, odvolání ale nepodal, pokuta je tedy pravomocná.

Řetězec ji musí do měsíce od nabytí právní moci zaplatit. Podle mluvčí Globusu Anety Turnovské nešlo o pochybení firmy, ale jejího dodavatele, který pokutu následně proplatí.

Problémem byla hodnota oxidační stability motorové nafty, která v případě překročení může poškodit palivový systém auta. Inspektoři odebrali vzorky u brněnské samoobslužné stanice v Hradecké ulici třikrát loni v září. Diesel plus vykázal při odběrech hodnotu oxidační stability od 91 až do 354 gramů na metr krychlový, přičemž norma stanoví limit 33 gramů na metr krychlový.

„Oxidační stabilita hodnotí odolnost nafty proti chemickým změnám doprovázených tvorbou úsad při dlouhodobém skladování a při vystavení zvýšeným teplotám. Z výsledku zkoušky lze usuzovat, jak velkou tvorbu nerozpustných látek a následně úsad lze očekávat. Nevyhovující výsledek oxidační zkoušky ukazuje na oxidační nestabilní produkt, který může způsobit poškození palivového systému vozidla,“ uvedla inspekce v rozhodnutí. Usazeniny vytvořené v naftě kvůli oxidační nestabilitě mohou ucpat palivový systém, zvýšit opotřebování nebo poškodit hydraulické prvky systému.

Řetězec dal mezi jednotlivými odběry vzorků vyčistit nádrž, výsledek dalších kontrol to ale neovlivnilo, hodnoty byly znovu vysoké. ČOI přičetla obchodnímu řetězci k tíži, že je jeho čerpací stanice silně vytížená a používá ji velké množství zákazníků. Inspektoři to doložili množstvím prodaných litrů vadné nafty ve dny, kdy byly odebrány vzorky.

Další potíže s kvalitou paliva u čerpací stanice nejsou. „Vždy opakujeme kontroly tak dlouho, dokud nejsou hodnoty v pořádku,“ uvedl Havlíček.

„Rádi bychom zdůraznili, že se nejedná o pochybení společnosti Globus, ale našeho dodavatele pohonných hmot, který svou chybu uznal. Bohužel nás ČOI o problému informovala až při druhém kontrolním odběru,“ uvedla Turnovská. „Přestože se jednalo o pochybení našeho dodavatele, pokutu uhradíme. Dodavatel nám následně na základě dohody tyto vynaložené prostředky vykompenzuje,“ doplnila.