Současná podoba náměstí je podle ředitele KAM Michala Sedláčka nevyhovující. A to nejen proto, že původní plán ze šedesátých let pro stavbu v tomto území nebyl dokončen, počítal s rozsáhlými plochami zeleně, ale nepředpokládal tak velký nárůst osobní automobilové dopravy. V současnosti už jsou na podobná prostranství jiné požadavky a musí naplňovat odlišné standardy. 

Změny se týkají zejména prostoru před poliklinikou a parkoviště před supermarketem. Obě místa propojuje trasa pro pěší. Před poliklinikou má vzniknout klidová zóna v podobě městské zahrady, z parkoviště zase prostor pro sezonní trhy a další veřejné aktivity.

Pro současný život v sídlištích je základem dostatek parkovacích míst. Nová studie chce zachovat zhruba třetinu míst z původního parkoviště, v plánech je i stavba víceúčelového parkovacího domu a stání před sportovní halou Tesla. To byl také jeden z požadavků představitelů radnice. 

Časový horizont pro zahájení stavby je 3-5 let. Kvůli velkému rozsahu území a nutnosti spolupráce se soukromými investory navrhuje KAM výstavbu rozdělit do šesti etap . Jako první přijdou na řadu rekonstrukce bývalého domu nábytku a tržnice. Mají vzniknout také nová stromořadí.