Reálné události 29. října 1918 připomněli herci Divadla Husa na provázku společně s pěveckými sbory, nadšenci v uniformách rakouských četníků a členy tělovýchovné jednoty Sokol. Právě sokoli sklidili při nástupu před Besední dům spontánní potlesk publika.

Program iniciovala Filharmonie Brno, která v Besedním domě sídlí. Přihlíželo odhadem asi 600 lidí, řekla mluvčí orchestru Kateřina Konečná.

Zájemci si mohli prohlédnout také interiér domu, a to s kostýmovanými herci jako průvodci. Filharmonie akci zorganizovala den po hlavních celostátních oslavách, protože také v roce 1918 vyhlašovali republiku v Brně o den později než v Praze.

Herci na balkoně Besedního domu znázornili nejistotu i zmatky spjaté s rozpadem Rakouska-Uherska a vznikem Československa. Ztvárnili reálné figury brněnské historie, třeba novináře Arnošta Heinricha, právníka a politika Hynka Bulína nebo literáta Jiřího Mahena.

Pěvecké sbory tvořené dětmi i dospělými před Besedním domem zazpívaly Hej, Slované, Kde domov můj a Ach synku, synku. K melodii české hymny se připojili někteří lidé v publiku, stejně jako ke zpěvu oblíbené písně prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Už od dopoledních hodin seděly před Besedním domem dvě krojované šičky, které na staré "singrovce" z kusů látky sešívaly bílo-červený prapor. Večer už měřil nejméně deset metrů, visel z okna Besedního domu.