Hladík: Brno musíme umět plánovat pro mladé i seniory. Městu chybí byty a lepší služby.

Lídrem brněnských lidovců je Petr Hladík.

  • Foto

    archiv Petra Hladíka

- Jak byste hodnotil končící koalici, co se povedlo a co nikoliv?

Asi nejdůležitější je, že se povedlo nastartovat plán dostupného bydlení, který v následujících letech výrazně promění bytovou dostupnost ve městě Brně. Rozšíří se startovací bydlení, družstevní bydlení, bydlení pro seniory a handicapované, a to za rozumné ceny. Povedlo se zavést službu Senior Bus, Povedlo se opravit více než 50 škol a školek, postavit 5 nových školek. Povedlo se provést zdařilou rekonstrukci Riviéry, která nyní soutěží o stavbu roku. Dále se podařilo zahájit rekonstrukci polikliniky Zahradníkova nebo polikliniky na Lesné. Podařilo se také vybudovat více parkovacích míst u škol a školek a odstraňovat překážky ve veřejném prostoru, které brání v pohybu vozíčkářům, nevidomým, maminkám s dětmi nebo seniorům.

- Připouštíte, že toto spojení politických stran by mohlo případně fungovat i v následujícím čtyřletém období?

To samozřejmě záleží na výsledcích voleb, jestli se vůbec všechny současné strany koalice do zastupitelstva dostanou a také na nových podmínkách jednotlivých stran. Už nyní strany deklarují své podmínky, které chtějí zahrnout do případné koaliční smlouvy. Pro nás takovou podmínkou je vytvoření pozice koordinátora dopravních staveb a uzavírek.

- S jakým cílem jdete do nadcházejících voleb, případně co považujete za dobrý výsledek?

Našim cílem je hlavně být mezi lidmi a bavit se s nimi, co je trápí a co chtějí zlepšit. Nechceme politiku dělat někde ze zasedaček a plánovat tam vzdušné zámky nebo nefungující experimenty odtržené od reality. Chceme řešit konkrétní podněty lidí. Dobrý výsledek bude, pokud dokážeme zlepšit náš volební výsledek z roku 2014.

- Volební programy kandidujících stran v Brně se nijak zásadně neliší, naopak se poměrně shodují v mnoha bodech a plánech. Po jakém resortu byste v případě úspěchu sáhli na magistrátu, co je pro vás prioritní?

To je otázkou koaličního vyjednávání. Lidovci mají dlouhodobě blízko ke školství a rodinné politice či zdravotnictví. Mně osobně je blízké bydlení, ve kterém se podařilo spoustu věcí nastartovat a ty bych rozhodně chtěl dotáhnout. Také vidím velké nedostatky v péči o životní prostředí, proto bych byl rád, kdyby zde byl někdo, kdo si uvědomuje, že nás všechny začíná trápit sucho a musíme efektivně hospodařit s dešťovou, pitnou i odpadní vodou.

- Vaše základní čtyři programové body, jaké by to byly, případně v jakém časovém horizontu?

Mezi naše čtyři hlavní témata, na které se chceme zaměřit je průjezdné město a dostatek parkovacích míst před domy, na sídlištích, u škol či u nemocnic, dostupné bydlení, možnost výběru školy a školky a boj proti suchu. Konkrétní kroky, které chceme udělat hned v prvních sto dnech je zavedení koordinátora oprav a uzavírek, parkování v modrých zónách od 7h do 17h pro všechny zdarma, založení tří nových bytových družstev, soutěžení pro dodání dopravních staveb na rychlost a kvalitu,  naplánování výsadby tisíce keřů a zeleně,  fungování pečovatelské služby i o víkendu, rozšíření Senior Busu,  příprava bezlepkových a bezlaktózových jídel i do mateřských škol a spuštění 50% dotace na nádrže na zachytávání dešťové vody pro rodinné domy.

- Jaké téma, či bod programu jiné politické strany, by byl důvodem toho, že byste nebyli ochotni s danou stranou zasednout v zastupitelstvu?

Směna čehokoliv za historické a obydlené domy v centru města. Anebo pokud bychom se nedohodli na vzniku funkce koordinátora dopravních staveb a uzavírek.

- Brno má územní plán z roku 1994 a nový zatím v nedohlednu, kdo za to nese odpovědnost a co se pro ten nový dá obratem udělat?

Odpovědnost za to nese kolega Ander, který má na starosti územní plán. Po zrušení aktualizace územního plánu ze strany krajského soudu nás přesvědčil, abychom nepodávali kasační stížnost, že všechny ty chtěné a zamýšlené změny územního plánu budou do roka schváleny. Dali jsme na něj a byla to chyba, hlavně obrovská škoda pro Brno. Důležité je teď to, že jsme postavili kompetentní tým v Kanceláři architekta města a zadali mu jak změny územního plánu, tak vytvoření nového územního plánu. Podstatné je, aby se příští náměstek usilovně této práci věnoval.

- Doprava je téměř stěžejním bodem všech politických stran, které kandidují v podzimních komunálních volbách. Jak konkrétně chcete tento
palčivý problém řešit (koordinace oprav a staveb, zácpy, objížďky, atd)?

Je to jednoznačně lepší plánování dopravních uzavírek. Minulé vedení města zrušilo Odbor technických sítí, který koordinaci zajišťoval, což byla velká chyba. V současnosti můžeme vidět, jaká je situace, když má plánování na starost investiční odbor. Zároveň musí město aktivně spolupracovat s ŘSD na přípravě staveb VMO, které se posouvají dopředu velmi pomalu. Rozkopanému Brnu se v budoucnosti nevyhneme. Čeká nás spoustu oprav. Máme stoleté kanalizační sítě, které se musí vyměnit. Musíme uzavírky lépe plánovat, a hlavně při zadávání veřejných zakázek musíme klást důraz na rychlost a kvalitu. Nejdražší ze všeho je totiž čas Brňanů, který nemohou trávit doma s rodinou, nebo v práci, protože stojí někde v kolonách.

- Váš recept na bezdomovectví v Brně? Přijmout migranty do Brna nebo nepřijmout?

Bezdomovectví je potřeba řešit s neziskovými organizacemi, které s tím mají velké zkušenosti a bez většího mediálního zajmu dokážou vrátit do společnosti desítky bezdomovců. Bezdomovce ale musíme zároveň učit základním pracovním a společenským návykům. Musíme jim dát šanci, aby se dokázali postavit na vlastní nohy, aby netrávili čas na veřejných prostranstvích, na lavičkách či v parcích. O přijímání migrantů nerozhoduje město.

- Která politická strana je vám programově nejblíže a kde vidíte, že byste se dokázali dohodnout? 

Chceme se dohodnout s každou stranou, které půjde o prospěch a rozvoj města Brna a která podpoří naše programové priority. Nepůjdeme však do koalice s komunisty ani s extremisty.