„Situaci ohledně koronaviru jsme sledovali během celého léta, což nám umožnilo včas přijmout opatření posilující ochranu zdraví našich zaměstnanců, zvyšující hygienické standardy a zamezující shromažďování více osob. Například svozové posádky vyjíždí v rozdělených časových úsecích a z různých míst,“ uvedl, předseda představenstva společnosti SAKO Brno Filip Leder.

Je těžko představitelné, jak by vypadalo město bez pravidelného svozu odpadu. Proto bylo podle Filipa Ledera hlavním cílem přijatých opatření ze strany SAKO Brno zabezpečit kontinuitu svozového harmonogramu, aby mohl nadále probíhat bez omezení a v obvyklých četnostech. Svoz komunálního i tříděného odpadu proběhne i ve státní svátek 28. října.

Předností odpadového hospodářství města Brna je provoz Zařízení na energetické využití odpadu SAKO. Spalování kontaminovaného odpadu za vysokých teplot je za stávající epidemiologické situace nejlepším řešením. Vysoká teplota bezpečně ničí viry a další patogeny. Benefitem je, že celý proces, tedy vysypání odpadu do zásobníku odpadu a následné naložení jeřábem do kotle násypky, se děje bez přímého lidského kontaktu s kontaminovaným odpadem.

Jak nakládat s odpadky v době koronaviru? SAKO radí:

· Myslete na zdraví popelářů i pracovníků dotřiďovací linky – odpovědné nakládání s odpady je v této době důležitější než kdy jindy.

· Použité ochranné prostředky by nikdy neměly končit pohozené na ulicích, parkovištích ani v parcích, protože představují zdravotní riziko.

· Nejbezpečnější způsob je ochranné pomůcky vložit do plastového sáčků a hodit do popelnice či do koše na směsný komunální odpad. Odtud putují přímo do kotlů v zařízení na energetické využívání odpadu.

· Za žádných okolností se nesnažte použité ochranné pomůcky třídit, neboť odpad z barevných kontejnerů putuje na dotřiďovací linku, kde s ním pracovníci přichází do kontaktu.

· Buďme si vědomi svého dopadu, čistota a bezpečnost záleží na každém z nás.