Brno se prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace zapojilo do českého pilotního projektu inteligentního evropského dopravního systému C-Roads, jehož cílem je naučit komunikovat vozidla s okolím i mezi sebou navzájem. Inteligentní dopravní systémy (C-ITS) v Brně odborníci testují převážně na velkém městském okruhu a radiálách, které město spojují s dálnicí D1.

Brno dnes také jako součást veletrhu Urbis Smart City Fair hostí mezinárodní konferenci na toto téma.

Technologie by měla přispět k tomu, aby byla auta vidět i digitálně. Pokud se stane nehoda a auta stojí v koloně za zatáčkou, řidič je nevidí, avšak inteligentní systém by jej měl varovat. Cílem je vytvořit v Evropě z dopravy ucelený a provázaný systém. "Daří se nám spolupracovat s odborníky na dopravu ze soukromé sféry, akademie i mezi evropskými partnery, což je při tomto projektu klíčové. Věříme, že jsme odstranili skepticismus a můžeme nabídnout bezpečnou jízdu pro budoucnost," řekl náměstek ministra dopravy Jan Sechter.

C-ITS technologie jsou v Evropě využívané především na dálnicích, brněnský projekt je převedl do městského prostředí včetně řešení veřejné hromadné dopravy a integrovaného záchranného systému. "Technologie jsme použili na vybraných 31 lokalitách ve městě, převážně na velkém městském okruhu a radiálách, které jej spojují s dálnicí D1, kde obdobný systém využívá Ředitelství silnic a dálnic. Podstatou celého projektu je včasné a přesné informování řidičů o dopravní situaci ještě dříve, než ji sami uvidí. Mohou se tak na ni dostatečně brzy připravit a adekvátně reagovat," řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Funkčnost a spolehlivost C-ITS systémů ověřovali zástupci Brněnských komunikací s jihomoravskými hasiči na světelně řízených křižovatkách, kde mělo zásahové vozidlo při průjezdu přednost. "Systém se nám osvědčil a chceme jej v Brně dál rozvíjet pro celou metropolitní oblast, ale i pro pěší či cyklisty. Nejzásadnější je pro nás nyní preference integrovaného záchranného systému a městské hromadné dopravy. Systém je rovněž harmonizovaný napříč platformou, ve které je zapojeno 18 zemí. Signály v Brně příjme i cizinec," uvedl Roman Nekula z Brněnských komunikací.

Dodal, že Brno patří k prvním městům v Evropě, které začalo C-ITS rozvíjet. Technologii mohou využít nejen vlastníci moderních aut, která ji mají již zabudovanou, ale i řidiči s chytrými telefony, do kterých si stáhnou aplikaci.

O společném zavádění a sjednoceném přístupu k těmto technologiím dnes v Brně diskutovali představitelé státního i soukromého sektoru s partnery z dalších evropských zemí. Program doplnily i reálné ukázky fungování technologií v ulicích města. Projekt C-Roads bude v České republice dokončen ke konci roku 2021. V současnosti se pracuje na překlopení pilotního provozu do ostrého. V dlouhodobém horizontu je cílem, aby se do maxima vozidel přenášely v reálném čase zprávy, které pomohou řidiči k bezpečnější a plynulejší jízdě, což povede ke snížení počtu závažných dopravních nehod.