Janáčkovo divadlo: Stěžejní část rekonstruovaných prostor získala kolaudaci

  • Foto

    MMB

V Janáčkově divadle skončila první část velké rekonstrukce, kterou divadlo prochází od loňského léta a která je největší v jeho historii. Ty části budovy, které soubory Národního divadla Brno nezbytně potřebují ke svému provozu, získaly minulý týden kolaudaci. Podařilo se tak dodržet slib, že práce neohrozí prestižní mezinárodní festival Janáček Brno. Ten začíná 17. listopadu. Práce na zbývajících částech budovy budou pokračovat do příštího roku.

„Stavba je stále živá, zhotovitel tak bude v dalších měsících pokračovat na zbylé části divadla. Technické obtíže, které rekonstrukci provázely, byly znatelné, proto se práce protáhly a zkomplikovaly. Celková částka, o kterou se kvůli těmto komplikacím rekonstrukce prodražila, bude jasná až po dokončení díla. Za nejdůležitější nyní považuji, že se podaří otevřít divadlo na Janáčkův festival, a to díky skvělé spolupráci, za kterou je nutné poděkovat jak zhotoviteli, tak divadlu,“ uvedl náměstek primátora města Brna pro oblast investic Richard Mrázek.

Kromě investice do rekonstrukce divadla bylo v souvislosti s fungováním divadelního souboru nutné pokrýt i další náklady. Národnímu divadlu Brno vznikala ztráta vzhledem k provizornímu provozu, výpadku tržeb a nutnosti pronajímat náhradní prostory. Tuto ztrátu pokrývá město Brno jako zřizovatel ze svého rozpočtu.

Za rok 2017 byla takto pokryta částka 26 060 000 Kč. Za letošní rok byla dosud pokryta ztráta ve výši 28 135 000 Kč, není to však číslo konečné za celý rok. Celoroční ztráta bude upřesněna a následně projednána v orgánech města.