„Trend posledních let, kdy konečně začíná docházet ke zvyšování učitelských platů, ale také vyšší otevřenost vstupu do učitelské profese, kterou přináší novela zákona o pedagogických pracovnících, jsou šancí přilákat do jihomoravského školství nové lidi. Ať jde o absolventy vysokých škol, nebo o lidi, kteří přemýšlejí o kariérní změně. Chceme, aby jižní Morava byla nejlepším místem, kde učit i chodit do školy, a tímto směrem cílíme všechny naše aktivity, včetně tohoto nového portálu," uvedl náměstek hejtmana pro vzdělávání Jiří Nantl (ODS).

Do systému na doméně www.educationjobs.cz mohou školy v kraji vkládat volné pozice, které potřebují obsadit, nebo mohou vybírat z uchazečů, kteří práci ve školství hledají. "Chceme takto na jednom místě sjednotit všechny nabídky práce ve školství. Nabídka platí pro všechna školská zařízení v kraji včetně těch, které kraj nezřizuje," doplnila ředitelka Střediska služeb školám Leona Sapíková.

Projekt vzniká za podpory brněnských vysokých škol, které o něm budou informovat své absolventy.

„Na území Jihomoravského kraje se nachází 1150 škol a školských zařízení, které mohou nyní přes systém nabízet svá volná místa. Celkově na školách v našem regionu pracuje téměř 34 tisíc zaměstnanců. Nový systém ulehčí při hledání vhodných kandidátů,“ ocenil systém vedoucí odboru školství Jihomoravského kraje Hynek Nespěšný.