Jihomoravský kraj podal žalobu proti rozhodnutí Českého báňského úřadu, který potvrdil stanovení dobývacího prostoru pro těžbu štěrkopísku u Moravského Písku na Hodonínsku. ČTK to řekl hejtmanův náměstek Lukáš Dubec (Piráti).

Proti těžbě bojuje kraj i okolní obce kvůli obavám z negativního ovlivnění blízkého zdroje pitné vody nazvaného Bzenec-komplex, který zásobuje přes 100.000 lidí. Společnosti, která usiluje o těžbu, navíc skončila platnost posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Ve vyjádření pro ČTK právní zástupce firmy České štěrkopísky uvedl, že bude pokračovat v povolovacím procesu.

Stanovení dobývacího prostoru není rozhodnutí o samotné těžbě, o které rozhodne báňský úřad samostatně. Firma zatím žádost o těžbu nepodala, řekl ČTK mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek. V místě chce těžit firma České štěrkopísky, podle které nejsou obavy ze znečištění vody na místě. Báňský úřad už stanovil dobývací prostor jednou, jeho rozhodnutí ale zrušil soud. Báňský úřad podle Machka vypořádal podmínky soudu a stanovil dobývací prostor podruhé a zamítl odvolání kraje a obcí.

Proto se kraj obrátí na soud. "Za současné situace, kdy se vzhledem k nedostatku vody zvyšuje význam každého stávajícího zdroje, není možné přehlížet důvodné obavy a námitky kvůli soukromému zájmu na těžbě," uvedl Dubec. Podle něj báňský úřad v odvolacím řízení zvýhodnil těžbu, která je podnikatelským zájmem jednotlivce. Machek uvedl, že kraj má na podání žaloby právo a soud situaci přezkoumá.

Podle Machka i Dubce navíc skončila platnost posouzení vlivu na životní prostředí. Na základě ní firma žádala o stanovení dobývacího prostoru a mohla požádat o samotnou těžbu. Firma chce v povolovacím procesu pokračovat. "V současnosti se seznamujeme s odůvodněním rozhodnutí a následně zvolíme další postup," uvedl ve vyjádření pro ČTK právní zástupce firmy České štěrkopísky Tomáš Uherek.

Poukázal na to, že zatímco na mnoha místech v Česku se štěrkopísek těží v bezprostřední blízkosti zdrojů pitné vody a prokazatelně prospívá jejich kvalitě a vydatnosti, u Uherského Ostrohu se už 17 let řeší, zda nemůže vodárenství ublížit.

"V důsledku toho některé důležité dokumenty zdánlivě zastarávají, podstata problému však zůstává stejná a nedávno ji precizně formuloval i krajský soud: Veřejným zájmem je jak zásobování obyvatelstva pitnou vodou, tak těžba nerostných surovin, a v rámci projektu u Uherského Ostrohu střet těchto zájmů nehrozí. S ohledem na tato fakta a hrozící nedostatek štěrkopísku v regionu chceme pokračovat v povolovacím procesu ," uvedl Uherek.

Spor o těžbu štěrkopísku se táhne několik let. Zdroj pitné vody Bzenec-komplex je na pomezí Moravského Písku na Hodonínsku v Jihomoravském kraji a Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji. Zásobuje vodou 140.000 lidí. Je to pátý největší zdroj v republice.