Jihomoravští radní ho dnes v pondělí 18. března 2019 na návrh hejtmana doporučili krajskému zastupitelstvu ke schválení.  

„Prostory zámku v Moravském Krumlově, konkrétně rytířský sál jižního křídla, budou po úpravě klimatických podmínek zcela jedinečným místem pro znovuvystavení Muchovy Slovanské epopeje. Pro mě jako pro hejtmana je samozřejmě velmi důležitá podpora cestovního ruchu v této části našeho regionu, ale jde také o důstojné prezentování Muchovy epopeje. Vytvoříme tak podmínky pro to, aby toto jedinečné dílo bylo přístupné široké veřejnosti nejen z České republiky, ale z celého světa. Na tom panuje shoda mezi účastníky memoranda, které je zároveň v souladu s platnými předpisy a požadavky Národního památkového ústavu. Jsme připraveni společně s městem a ministerstvem nalézt finální podobu realizace celého projektu, tedy včetně finančního zajištění úpravy klimatických podmínek daných prostor, v nichž bude Slovanská epopej vystavena. Jde o koordinaci jednotlivých aktivit,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek. Jak dodal, předpokládá se, že finančně bude úpravy klimatických podmínek daných prostor zajišťovat společně Ministerstvo kultury s městem Moravský Krumlov za finančního přispění Jihomoravského kraje. Následný provoz vystavení Slovanské epopeje pak bude zajišťovat město Moravský Krumlov.

Slovanská epopej je cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, kterým malíř Alfons Mucha shrnul dějiny slovanských národů. Cyklus vznikal v letech 1912–1928 v ateliéru na zámku Zbiroh. Mucha obrazy daroval městu Praze „pod podmínkou, že město Praha umístí hotové obrazy na vlastní náklady v budově výslovně vystavěné k tomuto účelu“.  Tato podmínka nebyla dosud splněna.