Ocenění jim slavnostně předá hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek v rámci festivalu Slovácký rok v Kyjově v polovině srpna 2019.

V letošním roce byly již poosmé podány nominace na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje. Regionální  pracoviště pro lidovou kulturu Jihomoravského kraje při Masarykově muzeu v Hodoníně přijalo tři nominační návrhy. Všichni nominovaní splnili požadavky dané pravidly pro udělování titulu. Titul je spojen s finančním darem Jihomoravského kraje, který v letošním roce činí 20 000 korun, a s pamětní plaketou.

„Tento titul je vyjádřením veřejného uznání a podpory lidem, kteří dokonale ovládají znalosti a dovednosti tradiční rukodělné výroby a kvalifikovaně je prezentují.Uděluje se pouze v těch oborech výroby, které jsou zásadním způsobem ohroženy nebo jim hrozí zánik. Věřím, že nejen titul, ale především jeho držitelé budou inspirací pro mladou generaci, aby se dále snažila tato dnes již tak vzácná řemesla a dovednosti udržovat,“ řekl radní JMK Tomáš Soukal.