Radní Jihomoravského kraje dali hned v úvodu roku zelenou několika dotačním programům. Mezi dobrovolné hasiče kraj rozdělí 66 milionů korun, sportovním spolkům dá 45 milionů. Na opatření proti následkům sucha radní vyčlenili 20 milionů korun a rovněž schválili nový program, jenž podpoří energeticky úsporná opatření. V tiskových zprávách o tom  informovala mluvčí kraje Alena Knotková.

Z nového dotačního programu Energion, kde je pět milionů korun, kraj plánuje obcím přispět třeba na vytvoření energetického skenu budov, analýzy možností rozvoje komunitní energetiky s využitím obnovitelných zdrojů energie nebo na zpracování energetických auditů. „Chceme jeho prostřednictvím motivovat obce, města, místní akční skupiny nebo spolky, aby se ještě víc angažovaly ve prospěch výroby energie z obnovitelných zdrojů. Žadatelé mohou z tohoto programu získat až 150.000 korun,“ uvedl náměstek hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL).

V programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů je připraveno 18 milionů korun

Peníze mohou použít na pořízení, rekonstrukce a opravy požární techniky či výstavbu zbrojnic. „Loni jsme tak podpořili 199 obcí ze zhruba 300 podaných žádostí,“ řekl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). S dalšími 48 miliony počítá rozpočet na spolufinancování dotačního programu ministerstva vnitra. Krajskou podporu poskytuje formou mimořádných dotací. Loni takhle pomohl ve 47 obcích s postavením nebo rekonstrukcí zbrojnice či nákupem nových dopravních aut a stříkaček.

Sportovní kluby, tělocvičné jednoty a další tělovýchovné organizace kraj podpoří 45 miliony

„Letos navyšujeme připravené peníze o deset milionů korun. Poslouží na rekonstrukce sokoloven, osvětlení fotbalových hřišť, tribuny nebo podporu činností sportovních klubů,“ sdělil Grolich. Dotační program je i letos rozdělen do dvou oblastí. Na výstavbu, rekonstrukce a opravy sportovišť nebo pořízení investičního movitého majetku půjde 20 milionů korun. Provozní výdaje, pronájem sportovních ploch nebo výdaje na trenéry kraj podpoří 25 miliony.

Program proti následkům sucha zahrnuje podporu budování tůní a mokřadů, obnovy polních cest či větrolamů i péče o vysazenou zeleň

„Dopady dlouhodobého sucha mají devastující vliv na zemědělskou a lesní produkci. Ochrana půdy a prevence její eroze jsou další klíčové prvky boje proti následkům sucha, zejména v zemědělském regionu, kterým jižní Morava vždy byla. Pokračujeme také v loni započaté podpoře zakládání stanovišť vhodných trvalých travních porostů, krajinných trávníků, bylinných trávníků a lučních porostů,“ řekl náměstek hejtmana Lukáš Dubec (Piráti).

Vedení kraje vnímá v této oblasti jako důležitou podporu koncepčního uvažování zástupců samospráv

„Jde nám o to, aby se radnice a obecní úřady věnovaly boji proti suchu v delším časovém horizontu než v jednom volebním období. Věřím, že se to daří. Jako dobrý příklad můžou posloužit projekty obcí Čejkovice, Ratíškovice, Moravská Nová Ves a Rohatec, jejichž společná adaptační strategie na změnu klimatu měla vztah k celému Regionu Podluží a Hodonínska,“ doplnil Zámečník.