Jihomoravští radní souhlasili s vyhlášením Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok v nejjižnějším cípu jižní Moravy, uvedla v tiskové zprávě mluvčí kraje Alena Knotková. Je to další krok na cestě k vyhlášení CHKO, která má zajistit celoplošnou ochranu zdejšího území se společenstvy lužních lesů, které jsou ve střední Evropě unikátní. Zároveň tato ochrana stanoví jasná pravidla pro lesní hospodaření i pohyb obyvatel.

Soutok je územím, které je jednak ekologicky velmi cenné a jsou zde již nyní maloplošná chráněná území, zároveň jde o krajinu, v níž se po staletí hospodaří a zdejší duby jsou na trhu s dřívím ceněným zbožím. Připravovaná CHKO Soutok má rozlohu 130 kilometrů, přičemž nejde zcela o souvislé území a většina se nachází v katastru Lanžhota. O institucionalizovanou ochranu se snaží odborníci léta, současnému procesu předcházely roky debat ochránců přírody, lesníků, vědců, politiků i místních obyvatel. Na konci listopadu uplyne devadesátidenní lhůta pro podání připomínek, které musí vypořádat ministerstvo životního prostředí a teprve poté může CHKO Soutok vyhlásit vláda. Očekává se, že se tak stane příští rok.

Větší část zájmového území je součástí mokřadu mezinárodního významu podle tzv. Ramsarské úmluvy (Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva). Pro Českou republiku z toho plyne závazek zajistit dostatečnou ochranu tohoto území. Část území Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko patří do soustavy Natura 2000.

„Vyhlášení CHKO Soutok vzhledem k těmto zásadním skutečnostem, které definují význam a potřebnost vyššího stupně ochrany krajiny, je krok správným směrem. Předmětem ochrany bude například říční niva řek Moravy a Dyje, tůně, mokřady, lužní lesy a dřeviny rostoucí mimo les i přírodní části Lednicko-valtického areálu,“ uvedl hejtmanův náměstek Lukáš Dubec (Piráti).

Na vymezení čtyř zón ochrany přírody v CHKO Soutok se podílela Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která by měla na daném území vykonávat speciální státní správu v ochraně přírody a zajištění odborné péče ve spolupráci s obcemi.

V Česku existuje vedle čtyř národních parků 26 chráněných krajinných oblastí. Na jižní Moravě jsou to Pálava a Moravský kras a okrajově na území kraje zasahuje i CHKO Bílé Karpaty.