"Svou dlouholetou prací oba neustále oživují znalosti a dovednosti našich předků. Pracují s originálními, často původními nástroji a technologiemi. Jejich výrobky ctí tradici a dodnes v sobě nesou připomínku starých časů. Vážíme si jejich úsilí zachovat tato vzácná řemesla i pro budoucí generace," uvedl náměstek hejtmana pro kulturu František Lukl (STAN).

Marie Horáková se výrobě dámských i pánských krojů věnuje od roku 1995. Šije kroje všední i sváteční, z různých národopisných oblastí. Zdobí je výšivkou, u níž se inspiruje starými vzory. Čerpá ze starých fotografií, odborných knih, muzejních sbírek nebo z pozůstatků krojů a jejich součástí dochovaných v domácnostech.

Druhý oceněný, Jiří Zouhar, pochází z rodiny s dlouholetou kovářskou tradicí, jeho pradědeček v minulosti provozoval kovotlačířskou dílnu v Brně. Jiří Zouhar se vyučil podkovářem v Pardubicích. V oboru poté pracoval až do revoluce, po níž začal podnikat. V roce 1993 založil kovářskou firmu Prallora. Na základě individuálních poptávek ková repliky historických zbraní, nářadí, pomůcky pro výrobu hudebních nástrojů nebo ruční stavby roubenek. Vyrábí i loukotě pro dřevěná kola nebo zábradlí – k vidění je třeba na zámku a v židovské obřadní síni v Bučovicích, na hradě Špilberk či v kostele v Lovčičkách.

Oba si ocenění převezmou na konci srpna v Kyjově při JIhomoravských dožínkách. Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje vznikl jako forma veřejného uznání a podpory lidem, kteří dokonale ovládají původní řemesla, účinně a kvalifikovaně je prezentují a udržují je při životě. Uděluje se od roku 2012 pouze v oborech tradiční rukodělné výroby, které jsou zásadním způsobem ohrožené a hrozí jim zánik. Titul je spojený s finančním darem, který letos činí 20.000 korun, a také s pamětní bronzovou plaketou.