Pandemie SARS-COV-19 však hluboce zasáhla i do této oblasti a v některých ohledech nás (naše pacienty) vrátila do doby pro nás dávno minulé, která byla spojena s velmi těžkými průběhy infarktu, mnoha komplikacemi, a to včetně vysoké úmrtnosti a nutnosti resuscitací.

„ S kolegy intervenčními kardiology jsme se shodli, že se nejedná o problém lokální, ale globální, přestože s regionálními odlišnostmi. To se pak stalo hlavním spouštěčem a motorem vytvoření osvětového spotu. Je třeba myslet na to, že infarkt nečeká, nevybírá si ani dle pohlaví ani dle věku, a přestože průměrný věk pacientů s infarktem přesahuje 60 let, nezřídka léčíme i pacienty ve věku 40 i mladší,“ vysvětluje Petr Kala, přednosta interní kardiologické kliniky FN Brno-Bohunice.

Kardiologové napříč celou republikou – ze zdravotnických zařízení z Ostravy, Prahy, Ústí nad Labem, Pardubic, Brna a dalších měst ve spotu upozorňují na nebezpečí, která hrozí.

„ Riziko vzniku infarktu hrozí zvláště u pacientů se známými rizikovými faktory  –  což je kouření, vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina tuků v krvi, obezita , tělesná inaktivita a hlavně kombinací všech těchto faktorů,“ vypočítává přednosta a pokračuje,“ ve spotu se snažíme poukázat na vážný celospolečenský problém, kterým je akutní infarkt myokardu a spustit hlasitý alarm!  Představte si, že přes více než 20 let funguje v České republice vysoce efektivní systém léčby infarktu založený na skvělé a velmi rychlé spolupráci kardiologů a zdravotnické záchranné služby, kterým jsme inspirovali prakticky celý svět. Tím se nám podařilo výrazně snížit závažné komplikace a zlepšit „nejen“ přežívání našich pacientů, ale i kvalitu jejich následného života. Najednou ale přišla pandemie, pozornost se obrátila zcela jinam a o nemalou část pacientů jsme přišli – v první vlně pandemie o přibližně 20%! „

Pacienti pravděpodobně prodělali akutní infarkt, protože se nedostali do nemocnice nebo přicházeli velmi pozdě. Akutní obtíže buď potlačovali, zlehčovali nebo přičítali infekci.

Často byl hlavním viníkem jednoduše strach – báli se zavolat záchrannou službu, báli se jít k lékaři.

„Rád bych jménem České asociace intervenční kardiologie apeloval na každého jednotlivého občana a jejich blízké, aby se nebáli a při akutních obtížích trvajících déle než 10 minut  – hlavně bolestech na hrudi a dušnosti, nečekali a zavolali linku 155 zdravotnické záchranné služby. Jsme kardiologové a jsme připraveni Vám pomoci. Máme fungující non-stop síť katetrizačních center pokrývající celou ČR. Nezapomeňte, že každá minuta zdržení může rozhodnout o životě a smrti, každých 10 minut o ztrátě cenného srdečního svalu a každá hodina o kvalitě následujícího života. Kardiovaskulární nemoci tu jsou a budou, rizikové faktory infarktu tu jsou a budou, ale společně Vám pomůžeme,“ vážně dodává Petr Kala.