Kniha je zaměřena na recepci díla této významné i kontroverzní české režisérky (*1929-2014) formou dříve publikovaných filmových kritik. Ty jsou rozděleny do 5 chronologických částí: Zlatá šedesátá, Tuhá normalizace, Období přestavby, Divoké devadesátky a Léta nultá. Režisérčin život shrnují nekrology Jana Lukeše, Kamila Fily a Terezy Brdečkové. Reflexi jejího díla z pohledu dnešní kritiky přináší rozhovor autora s Jindřiškou Bláhovou a Kamilem Filou.

„Tato kniha není myšlena jako adorace Věry Chytilové, snad tak ani nevyznívá, stejně však doufám, že aspoň málem přispěje k trvanlivosti jejího tvůrčího odkazu,“ říká na konto publikace Zbyněk Vlasák, který působí od roku 2009 jako redaktor Salonu, literární a kulturní přílohy deníku Právo. 

„Autorka neklidu“ obsahuje celkem 40 filmových kritik tvorby Věry Chytilové, které byly od 60. let 20. století publikovány zejména v periodicích jako Film a doba, Filmové a televizní noviny, Kino, Kinorevue, O divadle a řadě dalších. „Od počátku bylo mou ambicí vybírat převážně ze specializovaných filmových časopisů promyšlenější články, které nějak posouvají filmový, kulturní či společenský diskurz, interpretačně dílo Věry Chytilové obohacují, případně jsou pro vztah kritiků (v širokém slova smyslu) k režisérce signifikantní a reprezentativní. Výsledek je pochopitelně subjektivním výběrem, v němž takřka jistě něco důležitého schází a něco nepodstatného přebývá a který je otevřen polemické diskusi“, uvádí ke koncepci knihy Vlasák. 

Křest knihy proběhne na MFF KV za účasti ministra kultury Lubomíra Zaorálka, prezidenta festivalu Jiřího Bartošky a samozřejmě i autora Zbyňka Vlasáka. „Jsem rád, že jsme se rozhodli vydat knížku právě o Věře Chytilové. Věřím, že v ní čtenáři objeví i dosud ne příliš známý pohled na ní a její dílo. Není náhoda, že publikaci o naší nejvýznamnější režisérce křtíme právě na filmovém festivalu v Karlových Varech,” říká ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Publikace vychází v rámci edice Ministerstva kultury ČR (O)hlasy žen v české kultuře, jako její v pořadí pátý titul. Za realizací vydání stojí státní tajemnice ministerstva kultury Jana Machová, která k aktuální publikaci dodává: “Knihy z této edice jsou věnovány inspirativním ženám z různorodých oblastí kultury, do jejichž společnosti výjimečná Věra Chytilová neodmyslitelně patří. Ráda bych poděkovala panu řediteli Tomáši Kubíčkovi a Jindře Pavelkové  z Moravské zemské knihovny, protože bez jejich pomoci a zkušeností by tato publikace nevznikla“.

Kniha bude na festivalu slavnostně představena v sobotu 21. 8. 2021 v 13:00 na terase hotelu Thermal.