Okružní křižovatka, kvůli které byla od 12. července uzavřená hlavní dopravní tepna ve městě, je první částí stavby nového přemostění na Staré Blansko. Stavbaři už dokončili práce na silnici, v následujících dvou týdnech ještě ale dokončí chodníky v okolí kruhového objezdu. Řidiči by tak měli být opatrní vzhledem k pohybu chodců na přechodech u rondelu.

„Komplikace vyvstaly při práci na přeložce inženýrských sítí zejména v souvislosti s uložením stávajícího vedení ve Svitavské ulici, vícepráce jsme prováděli také ve Fügnerově ulici. Dokončený je ale vlastní kruhový objezd včetně dopravního značení, nové opěrné zdi, přeloženy a nově napojeny jsou také veškeré inženýrské sítě,“ uvedl na webu města vedoucí projektu z firmy Metrostav DIZ Robert Škarecký.

Blanenský starosta Jiří Crha uvítal, že se podařilo dodržet termín a průjezd křižovatkou už je možný. „Výrazně to pomůže zklidnit dopravní situaci v centru Blanska a samotný průjezd městem. Tato stavba nebyla jednoduchá, je ale velice důležitá mimo jiné také v souvislosti s vlakovou výlukou, která začíná 12. prosince,“ sdělil Crha.

„Nyní ještě dokončujeme chodníky a obruby u napojení Fügnerovy ulice a také terénní úpravy v okolí nové křižovatky. Proto je zatím umožněný pouze obousměrný průjezd Svitavskou ulicí, tedy na hlavním tahu Blanskem a kruhový objezd lze používat pouze v režimu „Projíždíte stavbou“. Hotovo chceme mít do dvou týdnů,“ upřesnil Robert Škarecký.

I během dokončovacích prací bude ale umožněn průchod pro pěší po chodníku podél supermarketu Lidl. V souvislosti s novou křižovatkou dojde také k rozšíření parkovacích ploch u supermarketu a k novému napojení cyklostezky podél řeky Svitavy.

Stavební ruch dál pokračuje také v těsném sousedství zprovozněné křižovatky. Kruhový objezd je totiž první etapou stavby za 265 milionů korun, která přemostěním překlene železniční trať a spojí tak dvě oddělené části Blanska. Jedno z ramen nové okružní křižovatky se proto zprovozní až po napojení mostu. 

„U něj už bylo provedeno kompletní pilotové založení na straně Starého Blanska, v současné době už pracujeme na obou březích Svitavy na pilotovém založení a budování opěrné zdi. Mimo tuto stavbu pak probíhají také práce na výrobě ocelové části mostu,“ dodal Škarecký.

Příští rok ještě dělníky čeká stavba okružní křižovatky u napojení na Brněnskou ulici. A také samotné vysunutí mostní konstrukce. Kompletně hotovo má být koncem října 2022.