Korespondenční volba povede ke zvýšení dostupnosti voleb, a tím i k posílení demokracie. Podle odhadů by této formy hlasování mohlo využít přes sto tisíc lidí s českým pasem žijících v zahraničí. Jejím zavedením se volby stanou občanům České republiky dostupnější než v současnosti, uvedl v tiskové zprávě politolog Roman Chytilek z Národního institutu SYRI a Masarykovy univerzity v Brně.

Volby by měly být dostupné pro každého občana

„Dostupnost voleb je v současné době pro voliče žijící trvale na území ČR velmi dobrá, protože máme hustou síť volebních okrsků. Obecně by volby měly být ideálně stejně dobře dostupné pro každého občana ČR a tomu korespondenční volba napomůže,“ uvedl Chytilek, který v rámci SYRI vede výzkumnou skupinu zaměřenou na právo a vládnutí.

Na pacienty v nemocnicích mimo jejich okrsek vláda nepamatuje

Vlády by podle něj obecně měly usnadnit přístup k urnám všem dotčeným skupinám, i těm menším, jako jsou například hospitalizovaní v nemocnicích mimo okrsek svého trvalého pobytu, pro které je v podstatě nemožné volit. Současný vládní návrh na ně bohužel nepamatuje. „Celkově je velmi nešťastné vést diskusi o této i dalších případných reformách, směřujících k usnadnění volební účasti, optikou, že má některé straně pomoci či uškodit. Všechny totiž ve skutečnosti pouze odstraňují zjevné existující nerovnosti mezi občany České republiky v přístupu k volebnímu aktu,“ míní politolog.

Hlasování dopisem by mohlo mít premiéru už příští rok

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle koaličního návrhu mohli využít Češi, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli hlasovat dopisem v řádných volbách do Sněmovny v roce 2025.

V některých krajích by přibyly mandáty

Úprava podle Chytilka nijak neovlivňuje například proporcionalitu voleb, ale bude znamenat, že v krajích, kde se budou hlasy ze zahraničí započítávat, se bude rozdělovat ještě o něco více mandátů než doposud. „Každých zhruba 26–30 tisíc hlasů znamená jeden mandát pro daný volební kraj. Pokud tedy ze zahraničí dorazí 90 tisíc hlasů, což je poměrně konzervativní odhad, může to pro každý z těch dvou krajů znamenat, že se tam bude rozdělovat o jeden až dva mandáty více než bez tohoto instrumentu. Jinak to nějaký dramatický efekt nemá. Fakt, že se hlasy rozdělují mezi dva kraje, je také rozumný, protože změna nepovede k posílení lokální reprezentace v parlamentu z pouze jednoho regionu,“ upřesnil Chytilek.

Korespondenční volbu využijí zejména lidé, kteří dosud volili na konzulátech

Korespondenční volbu podle něj využijí zejména lidé, kteří dosud volili na konzulátech nebo nevolili vůbec, protože to bylo pro ně logisticky či finančně náročné. Týkat se bude patrně i těch, kteří jezdili ze zahraničí volit do ČR. „Nebudou to zdaleka tedy jen noví voliči, kteří doteď nevolili. Snadnějšího instrumentu k volbě budou využívat i ti stávající, kteří by volili tak jak tak, jen pro ně nákladněji a méně pohodlně,“ dodal politolog.