Všem pacientkám, u nichž je vyšetření indikované multidisciplinárním týmem, hradí testování z dílny nizozemských vědců zdravotní pojišťovny.

„Pro naše pacientky je skvělé, že pojišťovny test Mammaprint hradí. Proto bych chtěla apelovat na onkology, aby test v indikovaných případech využívali. Pacientky si budou jisté, že podstupují tu správnou léčbu, ušitou přímo jim na míru,“ upřesnila Michaela Tůmová z neziskové organizace Dialog Jesenius. 

Genomické testování totiž přináší další důležité informace o biologii nádoru, které umožnují lékaři učinit lépe podložené rozhodnutí o plánu léčby pro danou pacientku. Genomický test zkoumá aktivitu specifických genů v nádoru, které řídí jeho růst a chování.

Odborníci se tak při hodnocení rizika návratu choroby nemusí spoléhat pouze na dosavadní známé klinické a patologické faktory, jako je například velikost a stupeň diferenciace tumoru, postižení lymfatických uzlin či přítomnost hormonálních receptorů v nádoru.

„Ženám s rakovinou prsu, u nichž byl nádor zachycen v časném stadiu nebo je zasažen jen malý počet uzlin, může genomické testování zajistit výrazně vyšší kvalitu života při léčbě. Pacientky nemusí absolvovat chemoterapii a s ní nepříjemné a intenzivní nežádoucí účinky,“ popsal výhody genomického testu ředitel brněnského ústavu Marek Svoboda.

Pomocí genomického testování je možné se vyhnout chemoterapii u 50 až 60 procent pacientek s časně zachyceným nádorem prsu nebo i s malým počtem postižených uzlin. Ročně je v tuzemsku nově diagnostikováno přibližně 7500 pacientek s karcinomem prsu.

Pacientka nemusí absolvovat žádné další vyšetření, genomické testování je prováděno z již odebraného vzorku nádoru. O vhodnosti genomického testování nádoru prsu lékař pacientku informuje a poučí předem a žena se sama rozhodne, zda chce testování podstoupit. Vyjde-li v testu jako nízce riziková, nemůže jí být již následně podána chemoterapie.

Loni přitom bylo v Česku ze 197 testovaných pacientek testem MammaPrint 45 procent vyhodnoceno jako nízké riziko a tyto ženy se tak zcela bezpečně vyhnuly chemoterapii.