Lékaři v Brně operovali štítnou žlázu přes dutinu ústní, drží prvenství v republice

  • Foto

    FN Brno

V České republice první operaci štítné žlázy cestou dutiny ústní provedli lékaři Chirurgické kliniky FN Brno a LF MU na konci října. Jednalo se o specializovaný výkon, v České republice zatím ojedinělý. O úspěšném zákroku informoval novináře mluvčí FN Brno Pavel Žára.

„Operace proběhla uspokojivě a nyní se odehrává rekonvalescence. Základní rozdíl od klasické konvenční operace štítnice a příštítných tělísek spočívá v tom, že se nedělá řez na krku, ale z vnitřní strany dolního rtu. Díky zvětšení a přiblížení kamerou je operační oblast přehlednější. Pro pacienta, který je v celkové narkóze, je výhoda kosmetická, neboť mu nezůstane na krku jizva. Navíc udávají i menší bolestivost,“ popsal Žára.

K operaci se využívají přístroje a nástroje totožné jako u laparoskopických operací. Po odtažení dolního rtu provedou chirurgové tři řezy, kterými zavedou operační tubusy. Těmito kanály pak po vrstvách přes páskové svaly za pomoci endoskopických nástrojů otevřou prostor, kde je uložena štítná žláza a příštítná tělíska. Dále postupují stejně jako u konvenční metody.

Pacienti by neměli být již po operaci na krku, po ozáření krční oblasti. Zvětšená ohraničená štítnice by neměla být větší jak 25 – 30 ml pro jeden lalok. Pokud je sonografické podezření na nádor, mělo by se jednat o dobře diferencovaný nález a uzel do 1cm s maximálně 1 uzlinou.

Rekonvalescence po těchto operacích jsou podobné jako u pacientů po klasické operaci, průměrně 14 dní s hospitalizací od čtyř do pěti dní. Otok v dolních partiích obličeje a krku velmi rychle odeznívá.