Lékaři z Fakultní nemocnice Brno mají za sebou inovativní způsob operace čelistního kloubu. Použili při ní tzv. kostně-chrupavčitý štěp, který odebrali z kolenního kloubu pacientky. Odborníci z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie se inspirovali podobnou operací provedenou v Rakousku. V Česku a na Slovensku se jedná o unikátní výkon, uvedl v tiskové zprávě Václav Janištin z tiskového oddělení nemocnice. Výhodou tohoto způsobu operace je minimalizace využití cizorodých materiálů, menší zásah do těla, rychlejší hojení i nižší finanční náročnost.

Trpěla vývojovou deformací

Pacientka trpěla zhoršující se vývojovou deformací dolní čelisti u hlavice čelistního kloubu, který rostl tak, že se čelist vytláčela do jiné pozice. Kromě estetických potíží ji to také omezovalo při jedení, protože zuby na sebe správně nenakusovaly. „Cílem zákroku bylo zastavit další patologický růst kloubu a umožnit postavení dolní čelisti do odpovídající polohy,“ sdělil Janištin.

Zvolili inovativní způsob

Standardním řešením léčby je totální endoprotéza čelistního kloubu. Nevýhodou je ale použití velkého množství cizího materiálu a nutnost nahradit kloubní jamku i s částí spánkové kosti plastem, protože samotný titanový kloub by v budoucnu zdravou jamku poškodil. Kloubní jamka pacientky však byla nepoškozená a její výměna by byla zbytečná a celý zákrok více invazivní. Lékaři proto zvolili inovativní způsob, kterému předcházela náročná příprava včetně virtuální operace a vytvoření 3D modelu.

Tým chirurgů čítal 25 lidí

„Na zákroku se podílelo několik týmů chirurgů v počtu 25 lidí. Samotná operace se skládala z několika jednotlivých kroků, které však bylo nutné vhodně kombinovat. Trvala devět hodin a byla bez komplikací,“ uvedl Janištin. „K plnému zatížení kloubu, a tedy plnému skusu, může dojít do tří měsíců,“ doplnil.

Zaplatí to pojišťovna

Totální endoprotéza čelistního kloubu je pojišťovnou hrazena pouze ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Jejich počet se pohybuje v nižších desítkách ročně. Naopak operační výkon náhrady kostně-chrupavčitým štěpem pojišťovnou hrazen bude, protože se jedná o přenos vlastní tkáně z jednoho místa na druhé. Tím odpadají náklady spojené s totální endoprotézou a zákrok by mohl být dostupný pacientům na pracovištích podobného typu v celé České republice.