Na konci stavby dosáhne samostatně stojící věž výšky 31 metrů. Z budovy zatím vznikly základy s hrubou stavbou podzemního parkoviště a fary, na betonové desce už lze rozeznat kruhový půdorys kostela.

Na Lesné je zatím jen duchovní centrum, nikoli plnohodnotný kostel. Věřících je ale hodně, v neděli bývají v centru postupně tři mše, aby se všichni vešli. Nový chrám s 250 místy pro sedící a dalšími místy k stání chce farnost dokončit příští rok. Celkové náklady včetně vybavení činí odhadem 100 milionů korun, přesnou částku zatím ještě farnost nezná.

"Všechny prostředky, které jsme nashromáždili, máme od drobných dárců," řekl farář Pavel Hověz. Zatím jsou pohromadě asi dvě třetiny potřebné sumy, sbírka pokračuje.

Architekt Marek Štěpán v projektu usiloval o jednoduchou a čitelnou stavbu s uměřeným interiérem. Jako stavební materiál zvolil vzhledem k sídlištnímu okolí pohledový beton v kombinaci s barevným prosklením.

"Kostel má kruhový tvar a kruh byl vždy symbolem nebe a věcí nebeských. Na vrcholu toho kostela je asi 80 metrů dlouhé okno, které ho obchází kolem dokola a vrhá tam rozptýlené světlo," popsal stavbu Štěpán. Barevné okno bude výrazným prvkem také při pohledu zvenčí.

Na Lesné se o kostele mluvilo od konce 60. let. V roce 2004 jako první krok na cestě k plnohodnotnému chrámu otevřeli Duchovní centrum p. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty. Nový kostel vzniká v těsném sousedství centra. Zasvětí jej řeholnici Marii Restitutě, rodačce z blízkých Husovic, kterou ve Vídni popravili nacisté. Církev v Římě nyní zvažuje svatořečení Marie Restituty.

Po roce 1989 vzniklo v brněnské diecézi 13 nových kostelů a čtyři desítky kaplí, navíc ještě klášter klarisek v Soběšicích a tři duchovní centra.