Letošní září bylo v Brně nejteplejší od roku 1800, tedy od roku, kdy existují meteorologické záznamy. Průměrná teplota dosáhla 19,5 stupně Celsia, což je o pět stupňů více, než je dlouhodobý průměr za roky 1961 až 1990. Taková odchylka je výjimečná. Druhé nejteplejší září v roce 2016 bylo o 1,2 stupně chladnější než letošní. Tehdy podle klimatologa Pavla Zahradníčka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe vrcholil jev El Niño, s nímž je spojené celkově teplejší počasí, zatímco letos je spíše na počátku a jeho vliv na teplotu v září mohl být spíše menší.

Zásadní roli pro to, že bylo letos v září tak mimořádné teplo, sehrál souběh několika situací. „Většinou jsme byli pod vlivem tlakových výší a vzduch k nám proudil od jihu, který bývá teplejší. Počátkem září to byla již známá blokující tlaková výše Omega, která přinesla do Evropy vysoké teploty, ale do Řecka a do Španělska také výraznější srážky,“ vysvětlil Zahradníček.

V září už obvykle teploty srážejí ranní mlhy či nízká oblačnost

„Ale ta se velice rychle rozpouštěla. I díky tomu mohla teplota vzduchu stoupat takto vysoko,“ uvedl Zahradníček. V září padlo několik denních rekordů a odpolední maxima se pohybovala v některých dnech až okolo 30 stupňů Celsia. „Pokud by mlhy přetrvávaly až do odpoledních hodin, jak bývá na podzim časté, maxima by byla o několik stupňů nižší,“ vysvětlil Zahradníček.

Září se přitom z dlouhodobého hlediska otepluje nejpomaleji

Daleko rychleji se oteplují zimní a letní měsíce. Do roku 2000 klimatologové v Česku nepozorovali v září žádný trend, pouze převažovala přirozená variabilita. Až po roce 2000 s akcelerací po roce 2010 začaly zářijové průměrné teploty růst. „Klimatická změna se tak začala výrazně projevovat i v této části roku,“ doplnil Zahradníček. Fenomén zvaný babí léto je sice typickou singularitou, tedy pravidelnou odchylkou od celkového trendu, letos však bylo výrazně teplejší.

Pětistupňová odchylka od teplotního průměru je velmi výjimečná

S postupující klimatickou změnou ji však meteorologové v posledních letech zaznamenávají. Proti teplotnímu normálu za roky 1961 až 1990 naměřili na jižní Moravě o 4,9 stupně teplejší srpen v roce 2015, o 5,8 stupně teplejší duben v roce 2018, o 5,4 stupně teplejší červen v roce 2019 a letošní leden byl teplejší o 5,2 stupně.

Nadprůměrné teplo má pokračovat i tento a patrně i příští týden. Odpolední maxima mají v Brně dosahovat okolo 20 stupňů.