Radní schválili se společností uzavření smlouvy na nájem prostoru za jednu korunu na celých 50 let. „Náklady společnosti Slavia A.D. 1899 na nynější zpřístupnění historického sklepa projektant odhadl na 1,6 až dva miliony korun. Připočíst je třeba také pravidelné roční náklady na nutnou správu a údržbu. Vše včetně jednání s památkovým úřadem a ostatními dotčenými subjekty zajistí hotel ve své režii," uvedl radní pro investice David Grund (ODS). Podle něj se sklep může stát v centru města další hodnotnou součástí prohlídkového okruhu po brněnském podzemí a doplnit Labyrint pod Zelným trhem, Kostnici u sv. Jakuba či Mincmistrovský sklep

Středověký sklep má rozlohu 35 metrů čtverečních. Je pod Solniční ulicí a pod chodníkem hotelu Slavia ve stejné ulici, v němž se točil film Dědictví aneb Kurvahošigutntag. Sklep z kamenného zdiva a cihel má půlkruhový půdorys a původní střílny. Byl součástí nárožní hradební věže a směřoval do městského příkopu. Věž i domy byly zbořeny v roce 1861 a v roce 1894 vznikl v místě hotel Slavia.

"Brněnské podzemí dlouho patřilo k dobře ukrytým a ukrývaným tajemstvím našeho města a mě těší, že už to tak není. Byla by velká škoda, kdyby všechny ty architektonické skvosty, které pod historickým Brnem vybudovali naši předkové, zůstaly jeho obyvatelům a návštěvníkům skryty," uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Podle ní i tato hradební bašta ze 17. století byla objevena až při sanaci podzemí v roce 2002. "Dnes je přístupná pouze po žebříku poklopem v chodníku. Komfortní přístup k památce by tak měla zajistit chodba splňující stavebně-technické normy a respektující její architektonickou a historickou hodnotu, která ji propojí s hotelem. Její vybudování bude financovat sám nájemce, který bude také zajišťovat údržbu památky,“ dodala Vaňková.