Masarykova univerzita v Brně příští rok otevře bakalářský studijní obor věnovaný soudobým dějinám. Do nabídky jej zařadí fakulta sociálních studií ve spolupráci s filozofickou fakultou, která dlouhodobě zajišťuje studium historie. Přihlášky lze podávat už od letošního listopadu, oznámil mluvčí univerzity Radim Sajbot. Na bakalářské úrovni jde v současnosti v českém prostředí o unikátní nabídku soustředěné výuky soudobých dějin, tedy událostí po skončení druhé světové války.

„V současné době sílících debat o nevyhovující podobě výuky našich i světových dějin po roce 1945, v době, kdy se ukazuje, jak důležitá pro orientaci v současném světě je znalost minulých dějů, nabízí fakulta sociálních studií ve spolupráci s filozofickou fakultou uchazečům obor, který se právě na tyto otázky zaměřuje. Na jeho realizaci se budou podílet historici, politologové, odborníci v oblasti mezinárodních vztahů a ekonomie,“ uvedl děkan fakulty sociálních studií Stanislav Balík.

Povinnou součástí studia bude odborná praxe, například v muzeích, archivech nebo Ústavu pro studium totalitních režimů. „Studující budou během studia hledat odpovědi na otázky nedávné minulosti za pomoci mezioborových přístupů společenských a humanitních věd. Studium soudobých dějin přitom mohou kombinovat například s bezpečnostními studii, mezinárodními vztahy, politologií, žurnalistikou či historií. Nebo prostě s jakýmkoli oborem, který jim bude dávat smysl,“ uvedl garant nového oboru Jan Holzer.

Zájem o moderní dějiny u mladších lidí odráží obliba tematických podcastů nebo populárně naučných profilů na sociálních sítích. I proto se na fakultě sociálních studií v úterý 24. října uskuteční veřejné natáčení podcastu studentského rádia s názvem Skryté příběhy Soudobých dějin. Vystoupí vyučující nového studijního programu Vít Hloušek a spisovatelka, autorka bestselleru Co vás v dějáku nenaučili Markéta Lukášková.

„Druhá polovina 20. století je plná zajímavých příběhů, které stojí za to vyprávět a znát. Myslím, že i pro generaci Z je důležité vědět o nedávné minulosti, aby mohli lépe pochopit dění v současném a budoucím světě. A taky tím, že pozná minulost, líp pochopí, v čem vyrostli jejich prarodiče, rodiče a třeba i líp porozumí jim. Když se na události po druhé světové válce nahlédne jako na příběhy, které se zasadí do kontextu, jde o fascinující látku,“ uvedla Lukášková.