Vedení univerzity vypsalo minulý týden výběrové řízení na obsazení pozice. Zájemci mohou posílat přihlášky do 5. ledna příštího roku, oznámila škola v tiskové zprávě.

Příprava trvala několik měsíců. Vedení školy kvůli vymezení kompetencí a souvisejícím organizačním změnám jednalo s akademickou samosprávou, odbory i expertními etickými orgány.

„Nebylo cílem mít tzv. ombudsmana, protože je to moderní, ale chtěli jsme, aby měl dobře definovanou roli a mohl skutečně přispět ke zkvalitnění procesů ochrany práv v rámci univerzity,“ uvedl prorektor Radim Polčák.

Ombudsman povede nově vznikající odbor celouniverzitní ochrany práv, který bude podléhat přímo rektorovi. „Proto bylo nutné vytvořit i například vnitřní předpis, který zakotvuje procesy a kompetence v komplexním systému ochrany práv včetně zajištění odpovídajících pravomocí a nezávislosti ochránce práv při vyšetřování různých druhů oznámení, ochrany oznamovatelů a podobně,“ popsal Polčák.

Nový ochránce práv má také vytvářet stanoviska a doporučení při řešení konkrétních případů nebo podávat návrhy systémových opatření. Bude přijímat žádosti, stížnosti a oznámení vyžadující zvláštní postup a zvýšenou ochranu oznamovatelů, stejně jako podněty v oblastech nerovného zacházení, akademické integrity a etiky.