Menzy Masarykovy univerzity od března zúží nabídku jídel, některé pokrmy ovšem studenti zakoupí za nižší cenu. Škola tak reaguje na ekonomicky náročný provoz menz, ale také na zpětnou vazbu od strávníků, pro které je důležitá cena. Jídla bude nově připravovat jedna centrální varna, informovala univerzita na svém webu.

Dvě studentská menu denně za 85 korun

„Od 1. března začnou naše menzy nabízet nově každý den dvě studentská menu včetně polévky za zvýhodněnou cenu 85 korun. Jde o reakci na výsledky velkého podzimního dotazníkového šetření,“ uvedl mluvčí školy Radim Sajbot. Průzkumu se zúčastnilo 3878 studujících a 759 zaměstnanců Masarykovy univerzity, což představuje zhruba 10 procent akademické obce.

Prioritou strávníků je cena jídla

„Z průzkumu vyplynulo, že návštěvnici menz jsou spokojení s kvalitou jídel i velikostí porcí, největší prioritou však je pro ně cena,“ doplnil Sajbot. Celkem bude v nabídce denně pět jídel, včetně minutky a jednoho pokrmu pro vegetariány a vegany.

Cílem změn bylo snížení nákladů

Změnám v jídelníčku předcházely provozní změny, cílem bylo snížit náklady. „Reagujeme tak na výsledky hospodaření z posledních let. Počet strávníků v letech 2022 a 2023 sice mírně narostl, ale zdaleka se nevrátil na hodnoty před pandemií koronaviru. To je z velké části ovlivněno obecnou změnou stravovacích návyků a růstem cen,“ uvedla na webu univerzity kvestorka Marta Valešová.

Provoz zajišťuje jedna varna

Provoz od nového semestru zajišťuje jedna centrální varna na Vinařské, z níž se pokrmy vozí do ostatních výdejen, včetně menzy na Moravském náměstí.

Akademická restaurace v kampusu skončí v červnu

Jen do konce června se počítá s výdejem jídel v Academic Restaurantu v areálu bohunického kampusu. V létě totiž vyprší pětiletá nájemní smlouva, univerzita ji kvůli nákladům neprodlouží. Studenti a zaměstnanci lékařské, přírodovědecké či sportovní fakulty mohou nadále využívat bufet a Morfo bar v kampusu, stejně jako stravovací zónu v sousedním obchodním centru Campus Square.