Brno-střed má na letošní rok schválený rozpočet s příjmy 489 milionů a výdaji 524 milion korun. Rozdíl 35 milionů pokryje zůstatek z loňského roku. "Pro rok 2021 byla městem Brnem pro naši městskou část schválena neúčelová dotace ve výši 202 milionů korun, což představuje pokles o 10,8 milionu oproti roku 2020. Tato dotace každoročně představuje nejvýznamnější zdroj příjmů našeho rozpočtu a je určena například na údržbu zeleně nebo pro školství a podobně," uvedl vedoucí ekonomického odboru Tomáš Matejov. Důvodem nižších rozpočtů měst a obcí je pandemie koronaviru.

I když má městská část nižší příjmy, plánuje investice 107 milionů. "Začne rekonstrukce parku na Moravském náměstí, na které se městská část podílí spoluúčastí ve výši 5,8 milionu. Od města nám byla schválena dotace 60,5 milionu," uvedl starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS). Letos začne i dvorní přístavba ZŠ Antonínská. "Kromě přístavby budeme investovat i do dalších škol a školních jídelen v naší správě. Na opravy a rekonstrukce školských zařízení máme připraveno 35,5 milionu. Například sedm milionů půjde na rekonstrukci jídelny školy Horní a 3,5 milionu na rekonstrukci hřiště u ZŠ Hroznová," uvedla místostarostka Michaela Dumbrovská (KDU-ČSL).

Přes 69 milionů dá radnice na údržbu chodníků, místních komunikací a úklid veřejných ploch. "Na údržbu zeleně jsme alokovali 28,1 milionu. Dokončíme rekonstrukci parčíku na Nových sadech a budeme investovat do revitalizace pozemků kadetky nad ulicí Žižkova," uvedl místostarosta Martin Landa (za ANO). Samostatně radnice vede účetnictví vedlejší hospodářské činnosti, kam spadají pronájmy bytů, nebytových prostor a opravy domů. Pro letošek se počítá s výnosy 339 milionů a počítá se s opravami za 229 milionů. Mezi významné investiční akce budou patřit rekonstrukce bytových domů ve Vídeňské a Nádraží ulici, kde by měla být v budoucnu matrika.