Na území bývalé skládky v sousedství sídliště Ptačina vznikl v Adamově na Blanensku nový Pohádkový lesopark. Nové relaxační místo s hracími i vzdělávacími prvky představila radnice po třech letech prací. Brněnská Mendelova univerzita pozemky, na nichž se lesopark rozkládá, městu bezúplatně pronajala. Školní lesní podnik (ŠLP) Křtiny navíc Adamovu do lesoparku věnoval kmeny a řezivo za 120 tisíc korun, informovala zpravodajský portál BRŇAN mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.

Pozemky městu pronajali bezúplatně

Adamov se nachází uprostřed univerzitních lesů stejně jako lokalita, na níž se vybudovaná odpočinková zóna nachází. O využití pozemků pro svůj záměr proto město jednalo se ŠLP Křtiny, který v lesích MENDELU hospodaří. „Je pravda, že jsme trochu omezeni v hospodaření, ale na druhé straně jsme chtěli městu vyjít vstříc. Uzavřeli jsme tedy smlouvu o bezúplatném pronájmu, v níž je ale zároveň ošetřena zodpovědnost za jednotlivé prvky, které se v lokalitě nachází, dále za bezpečnost, údržbu a úklid, za což vše coby zřizovatel odpovídá město,“ vysvětlil zástupce ředitele ŠLP Křtiny Tomáš Pospíšil.

Radnice tam chtělo klidovou zónu

„Od začátku jsme měli jasný cíl, zachovat zde klidovou nekomerční zónu, doplněnou o herní a vzdělávací prvky, kterou budou využívat rodiče s dětmi, maminky s kočárky, nebo i senioři. A to se myslím povedlo,“ zhodnotil nový lesopark starosta Adamova Roman Pilát (SNK).

Projektant tvořil podle fantazie

Na území lesoparku, jehož součástí je také jezírko s mokřadem či malý geopark, se nachází i naučná stezka pro dětské návštěvníky s řadou herních prvků s přírodní tématikou, jako je například přírodní pexeso, broukoviště, hmyzí hotel či poslechový prvek zvuky dřeva. „Při práci jsem popustil fantazii, co by se mi líbilo, kdybych byl děcko, a chtěl jsem, aby to bylo všechno o přírodě. A tak vznikly figurky hříbků, které se usmívají, když jsou jedlé, nebo se naopak mračí, když jsou jedovaté, broukoviště, aby děti věděly, co v lese žije, průlezka pro nejmenší je v podobě sovy,“ uvedl projektant lesního areálu Petr Krejčiřík.

Univerzita pomohla odbornými radami

Mendelova univerzita byla po dobu vzniku nápomocná i odbornou radou. „Lesopark je osázen naučnými tabulemi, z nichž se malí i velcí návštěvníci mohou dozvědět, jak se to má například s ptačími budkami, jaké horniny jsou pro oblast typické či proč jsou důležité mokřady,“ doplnila Jitka Fialová z Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny. Tabule i některé herní prvky doplňuje hravé grafické zpracování z pera Jany Kloučkové Kudrnové, která dlouhodobě spolupracuje se Školním lesním podnikem.