Místostarosta Leder: Žabovřesky dostávají postupně nový kabát

  • Zdroj

    MČ Brno Žabovřesky

I v letošním roce pokračují v této městské části na obnově chodníků. Na konci srpna se začalo v lokalitě Vychodilova 2–8, poté se dělníci přesunou na ulici Gabriely Preissové. „Čeká nás i rekonstrukce spojnice mezi ulicemi Minská směrem k ulici Jindřichově a přístupové chodníky k bytovým domům na ulici Tábor,“ uvedl místostarosta Žabovřesk Filip Leder (KDU-ČSL).

Ten dále dodal, že už v polovině prázdnin zahájila radnice rozsáhlou stavební akci na objektu Základní školy Jana Babáka 1. "V průběhu 6 měsíců bude vyměněna střešní krytina na všech třech budovách školy. Stavební práce probíhají momentálně pod zvýšeným dohledem, aby nebyl narušen řádný provoz školy a děti a vyučující nebyli vystaveny případnému riziku,“ doplnil Leder.

Škola je poměrně členitá a díky uzavřenému dvoru je veškerý stavební ruch soustředěn právě sem. „Hluk ze stavby nás trošku omezuje, ale není to nijak zásadní. Řemeslníci pracují včetně víkendů, a pokud vše dobře půjde, na konci listopadu by mohlo být všechno hotové,“ vysvětli ředitel školy Ivo Pokorný. Jak potvrdil, škola by do budoucna potřebovala nejen obnovu opláštění a izolace, ale i rekonstrukci odpadů, rozvodů elektřiny a novou kotelnu. 

V Žabovřeskách se ale také významně investuje do opravy vnitrobloku Kounicova – Tábor – Pod Kaštany – Šumavská. „I když radnice na realizaci velmi nelehce sháněla peníze, sen se stal skutečností. Investice v objemu téměř 45 milionů je pro nás, a myslím si, že i v rámci města Brna ojedinělým projektem. Výsledkem je revitalizovaný a téměř opravený prostor,“ dodal Leder.

Vnitroblok, který denně využívá několik tisíc návštěvníků a obyvatel, kteří zde žijí, patří k největším komplexům tohoto typu v Brně. Podle všeho by realizace mohla být definitivně hotová do konce tohoto roku. „V rámci jednoho projektu je tak ve dvou časových etapách řešena oprava plochy vnitrobloku, zahrnuje rekonstrukci a doplnění dešťové kanalizace, uličních vpustí s přípojkami, kompletní rekonstrukci komunikací, parkovacích míst s jejich rozšířením, výměnu a doplnění veřejného osvětlení s ohledem na minimalizaci tzv. „světelného smogu“, přeložky vedení NN, realizaci sadových úprav, herních a odpočinkových zón, včetně osazení exteriérového mobiliáře, který obsahuje mimo klasických laviček a odpadkových košů např. i pítka a hřiště na pétanque. Nicméně je nutné podotknout, že urbanistické řešení celkového prostoru vnitrobloku zůstává kompletně zachováno v původním rozsahu,“ popsal místostarosta Leder.

 Ten ještě doplnil, že oproti původnímu projektu došlo k vybudování nájezdových bezbariérových ramp, které mohou sloužit nejen lidem s tělesným handicapem, ale také maminkám s kočárky anebo dětem s koloběžkou.