Populace hrabošů na českých polích v březnu klesla proti únoru o 93 východů z nor na 661 na jeden hektar. Práh škodlivosti je ale v každém ročním období jiný, a tak zatímco v únoru byl překročený 2,9krát, v březnu třináctkrát. Pětinásobek prahu škodlivosti byl překročený ve všech krajích kromě Vysočiny a Karlovarského kraje, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚS) Ivana Kršková. Riziko ohrožení porostů je proto velmi vysoké.

Ve srovnání s loňským březnem se situace nezměnila. Tehdy z monitoringu vyplynulo, že celorepublikový průměr v březnu dosáhl 664 východů z nor na hektar.

Dvě třetiny pozorování provedli inspektoři ÚKZÚZ v ozimých a krmných plodinách setých loni. Zde průměrné hodnoty dosahovaly 422 východů z nor, což odpovídalo 8,5násobku jarního prahu škodlivosti, který platí od 1. března. Třetina pozorování se uskutečnila ve starších víceletých kulturách, především v porostech krmných plodin a trvalých travních porostech. V nich byl průměrný počet tzv. aktivních východů z nor 1145. „Tyto hodnoty představují extrémní ohrožení pro krmné plodiny a ve výsledku mohou negativně zasáhnout do bilance krmiv podniků s živočišnou produkcí,“ řekla Kršková.

V dosud nejpostiženějších krajích, mezi něž patřily Jihomoravský, Královehradecký, Olomoucký a Zlínský, zaznamenali inspektoři mírné snížení populací, v průměru na 634 až 1175 východů z nor

Naopak nárůst registrují ve Středočeském a Ústeckém kraji, kde byly průměrné hodnoty na hodnotách 1248, respektive 676 východů z nor.

Hodnoty lokálně přesahující 7000 východů z nor zjistil ÚKZÚS především v porostech krmných plodin v okresech Kolín, Kladno, Kutná Hora, Beroun a Teplice. Vzhledem k přemnožení mohou zemědělci v postižených oblastech stále využívat výjimku z povoleného množství rodenticidů k hubení škůdců a aplikovat do nor vyšší dávku.