Mobilní siréna bude umístěna ve vozidle příslušníků ochrany obyvatelstva a krizového řízení, kteří zajišťují 24hodinovou službu pro případy řešení závažných mimořádných událostí. Novou mobilní sirénou zajistí varování a informování obyvatelstva v oblastech postižených mimořádnou událostí. Mohou ji využít i v oblastech, kde nejsou umístěny koncové prvky varování, nebo zajistit náhradní způsob varování za nefunkční prvek. 

Od loňska, v rámci této dlouhodobé spolupráce, mohou hasiči také využívat novou interaktivní učebnu. Letos brněnští hasiči dostali dárek od Skupiny ČEZ, Jaderné elektrárny Dukovany v podobě dopravního automobilu.