Výsledkem prací bude odstranění nevyhovujícího šířkového uspořádání i podjezdné výšky pod mosty.

„Nový most bude mít výrazně větší šířku, takže umožní rozšíření chodníků, zbudování cyklostezky v obou směrech a dvoupruhovou komunikaci. Výška mostu je omezena a neměla by umožnit průjezd kamiónů, avšak bude postačovat pro průjezd MHD,“ uvedl na sociální síti židenický místostarosta Petr Kunc (Spolu pro Židenice).

Na frekventovaném traťovém úseku mezi hlavním a židenickým nádražím se dnes nachází dvoukolejný cihlový klenbový most, vlaky na takzvané Posvitavské vlečce pak využívají dočasné mostní provizorium.

„Oba mosty jsou v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu a současně již nevyhovují požadavkům jak z hlediska šířkového uspořádání, tak i podjezdné výšky pod mostem. Silniční doprava včetně autobusů MHD je zde proto vedena pouze v jednom pruhu,“ upřesnila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Rozpětí zrekonstruovaných mostů bude respektovat budoucí šířkové uspořádání místní komunikace pod nimi, její součástí budou kromě dvou jízdních pruhů rovněž dvojice cyklopruhů a chodníků. Zároveň se dosáhne minimální podjezdné výšky pod mosty 3,9 metru.

Obě stávající mostní konstrukce nahradí železobetonové deskové mosty se zabetonovanými nosníky. Práce se budou týkat také spodní stavby, která bude kvůli výskytu neúnosných zemin založena na velkoprůměrových pilotách. Navržené technické řešení bude respektovat případné budoucí rozšíření osové vzdálenosti kolejí hlavní trati o přibližně 0,75 metru, a to v návaznosti na připravovanou rekonstrukci židenického nádraží.

Projekt počítá se souběžnou investicí města Brna, která zahrnuje komplexní obnovu komunikace pod mostem. „Most bude podle projektu zcela uzavřen pro automobilovou dopravu od 9. března do 11. prosince, po dobu stavby by měl být zachován průchod pro pěší, což byl požadavek městské části,“ dodal místostarosta.

Celkové investiční náklady stavby dosahují 131,7 milionu korun, hotovo bude v závěru letošního roku. Stavební práce budou v režii firmy FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.