V Moutnicích na Brněnsku v těchto dnech vrcholí budování tůní a výsadba v biokoridorech. Cílem opatření za 13 milionů korun je zmírnit větrnou erozi v oblasti a dopady sucha. V tiskové zprávě o tom informoval starosta obce Antonín Vymazal (KDU-ČSL).

Investorem je Státní pozemkový úřad, se kterým obec na podobných opatření dlouhodobě spolupracuje. Nejstarší biokoridory tam vznikly před více než 20 lety.

„Naše obec patří k nejpostiženějším, kterých se dotkla kolektivizace. Byly rozorány veškeré meze, vytrhány sady a také zde byla odvodněna pole. V kronikách se můžeme dočíst o řadě případů, kdy vítr vyfoukal veškeré zaseté plodiny, za okny v domech smetali lidé navátou hlínu či ji museli v kolečkách odvážet od svých plotů. Jsme rádi, že v této části je nyní dosázen biokoridor, který má větrnou erozi zmírnit,“ řekl starosta.

Vedle Státního pozemkového úřadu spolupracují Moutnice i s Jihomoravským krajem, který podporuje adaptační opatření na změnu klimatu. Krajské peníze v nedávné době přispěly třeba k vysázení alejí, větrolamů či doplnění zeleně v zastavěné části obce.