Představí se na něm na 1 650 firem, předpokládaná účast je 80 tisíc lidí. Zastoupeny budou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Chybět nebude ani Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Resortní expozice v centru pavilonu Z připomene vznik Československa v roce 1918. Má tedy podtitul „100 let československého průmyslu, tradice a budoucnost.“

„Prezentace našeho ministerstva na MSV má spojit minulost s budoucností. Vycházíme přitom z klíčových vlastnosti úspěšného podnikatele, kterých si byli vědomi už naši předci. Když před 90 lety podle návrhu Josefa Fanty stavěli hlavní budovu MPO na pražském Františku, doplnili ji 120 sochami, které ilustrují činnosti a předpoklady fungování resortu. Mezi nimi je i čtveřice skulptur symbolizujících podnikavost, pravdivost, vynalézavost a vytrvalost,“ říká ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a dodává: „Sochy a také dominantu ministerské budovy na pražském nábřeží, kterou je v noci svítící skleněná kopule, začátkem října pomyslně přestěhujeme do Brna. Najdete je znázorněné na resortní expozici spolu s milníky československého průmyslu.“

Na stánku č. 51 se tak v centru pavilonu Z společně představí Ministerstvo průmyslu a obchodu, Agentura pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Strojírenský zkušební ústav a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Návštěvníci zde získají informace o evropských dotacích, podpoře investic, exportu a z dalších oblastí. Nebudou chybět speciální teritoriální informace, novinky týkající se investičních pobídek, podrobnosti k projektům ekonomické migrace, Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) apod. Kromě pracovníků resortu průmyslu a obchodu bude na místě i speciální průvodce: robot Papper. Mluví česky, hosty pobaví tancem a má pro ně připravený i speciální znalostní kvíz s příslibem zajímavých odměn. MPO na MSV chystá také řadu akcí v rámci doprovodného programu. Mimo jiné setkání bývalých ministrů průmyslu a obchodu či předání medailí ministryně osobnostem z oblasti průmyslu a obchodu za zásluhy, celoživotní práci a významné skutky.