Společně budou připravovat komplexní prezentaci odkazu Johana Gragora Mendelav souvislosti s výročím dvouset let od narození tohoto zakladatele genetiky, které připadne na rok 2022. Slavnostní setkání zahájili představitelé opatství, Kraje i města a svoji představu, motiv pro memorandum a jeho naplnění v praxi naznačil také senátor a ředitel Brněnského planetária Jiří Dušek: “Je snaha Mendela přiblížit víc brňákům, protože když se sním víc ztotožní a budou o něm vykládat, jako o svém, tak je to ve světě nejlepší možná reklama.”

 

“Já považuji za skutečně potřebné, aby bylo o Mendelovi víc hovořeno, aby se ns ním Brňáci ztotožnili,aby na něj byli hrdí," dodává Markéta vaňková primátorka města Brna. " Protože on je velice znám po celém světě, ale u nás doma až tak známý není.”

Jak bylo řečeno, Johann Gregor Mendel je ve světě jednou z nejuznávanějších osobností. Jak Brno, ale i Jihomoravský kraj i Česká republika mají možná i díky minulému režimu vůči tomuto velikánu docela velký dluh.  Juan Povecho vyšší představitel OSA to potvrzuje: “Já pocházím ze Španělska a vidím, že tam Gregor Mendel je opravdu osobností, kterou každý zná, od školního věku. My mámew jako Augustiniáni univerzitu v USA, ve Španělsku, na Filipínách a tam to je hlavní osobnost.Prucuji tady v ČR už 25 let a doma je častokrát míň známý, než jinde. To je dluh, který my jako Augusiáni dlužíme Mendlovi a snámi i město a kraj.”

Jistý dluh vůči Mendelovi ostatně přiznává i jihomoravský hejtman Bohumil Šimek: “Určitě vůči tomu Mendelovi máme dluh a budeme dělat maximum proto, abychom jej v těch následujících letech zpopularizoivali natolik, aby všichni věděli, že je z Jihomoravského kraje, z města Brna.” 

Důležitým krokem k tomu by mělo být právě ono podepsané memorandum o spolupráci mezi Krajem, městem a Opatstvím řádu svatého Augustina. "To memorandum, které jsme dneska podepsali, je takovým začátkem velké spolupráce k výročí, které bude za dva roky,” dodává Šimek. 

U podpisu memoranda byl také biskup brněnský Vojtěch Cikrle: “Mysím, že to je obraz vzájemné spolupráce, kdy stát a církev, obě dvě instituice spolu chtějí něco připomenout,” 

Juan Povecho  vysvětluje, proč je pro Řád Augustiánů memorandum tak důležité:  “Spolupráce s městem a krajem je pro nás jediná možnost, jak s tou událostí udělat něco opravdu velikého.” 

A senátor Jiří Dušek dodává: “Osobní ujištění hejtmana, primátorky i zástupců opatství, že to nebude jenom obyčejný papír, který podepíšeme, ale že se to memorandum promění v reálné skutky a reálné akce.”

Plán akcí v rámci memoranda i mimo něj je opravdu velkolepý a můžeme se tedy jen těšit na jeho realizaci.  “Jsou to takové úžasné myšlenky, které když budou rozvinuty, tak si myslím, že najednou všichni pochopí velikjost tohoto génia," shrnul vše Vojtěch Cikrle.