Akce bude probíhat až do konce srpna. 

Sběr dat provede mobilní vůz statutárního města Brna, který bude měřit koncentrace prachových částic PM10, jemných prachových částic PM2,5 a PM1, oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a oxidu siřičitého. Vůz bude dále zjišťovat také hodnoty meteorologických veličin, tedy směru a rychlosti větru, teploty, tlaku a relativní vlhkosti vzduchu.

Výsledky budou po jejich zpracování zveřejněny na webových stránkách www.brnenskeovzdusi.cz

Brno letos jako první město v ČR už v dubnu na stanici Zvonařka překročilo kvótu 35 dnů, což je doba, po kterou může být v roce překročený stanovený limit pro znečištění prachem. Meteorologové to tehdy vysvětlili rozsáhlými stavebními pracemi v okolí stanice, jako příklad uvedli přeložku tramvajové trati z ulice Dornych na ulici Plotní, ale také rekonstrukci hlavního nádraží nebo stavby na území původní Vlněny.