Z kdysi malého JZD v Říčanech postupem času vyrostl obrovský zemědělský podnik, jeden z největších v širokém okolí Brna. Vedení firmy každé dva roky pořádá pro své akcionáře ale také pro širokou veřejnost den otevřených dveří. Návštěvníci mohou nahlédnout do jindy uzavřených prostor. A tak možnost vidět ustájení krav, proces dojení, nejmodernější zemědělskou techniku z blízka, si v sobotu 13. října nenechaly ujít zhruba dvě tisícovky návštěvníků. Pro malé děti byl největším tahákem samozřejmě teletník, kde mohli zblízka vidět telata a ta nejmenší si mohly děti dokonce i pohladit. Všichni návštěvníci pak mohli soutěžit: na dojicícm trenažeru si mohli na čas vyzkoušet nadojit co největší množství "mléka" (to bylo z hygienických důvodů nahrazeno čistou vodou). Vítěz soutěže nadojil za 1 minutu více než litr. 

Další soutěž byla o odhadu: lidé si tipovali hmotnost jedné konkrétní dojnice a také jednoho vystaveného telete. A některé tipy byly dost přesné: váhu u telete (87,7 kg) trefil vítěz na 2 desetiny. A šťastná vítězka hlavní ceny, což byla půlka prasete, se přiblížila hmotnosti krávy (847,1kg) na necelá dvě kila. 

Moderní farma v Říčanech se věnuje celému spektru zemědělské výroby: jak rostlinné, tak živočišné. A například v produkci mléka – měsíční výdoj cca 500 tisíc litrů – se řadí k největším výrobcům v kraji. A na svoji práci jsou v Říčanech petřičně hrdí. I to je důvod, že se každé dva roky takto na dni otevřených dveří pochlubí před veřejností. A ten sobotní den byl opravdu povedený.